รพ.ศรีสะเกษ กับ UCHA

สถาบันโรคทรวงอก ยินดีต้อนรับ คณะทำงานจาก รพ.ศรีสะเกษ

521009

สถาบันโรคทรวงอก ยินดีต้อนรับ คณะทำงานจาก รพ.ศรีสะเกษ และ สำนักการแพทย์ กทม.


ความเป็นมา

เนื่องจากคณะกรรมการ ไอที ของกลุ่มงานการพยาบาล และจากหน่วยงานอื่นๆของโรงพยาบาลศรีสะเกษ ได้เข้ามาศึกษาดูงาน ระบบข้อมูล UCHA ณ สถาบันโรคทรวงอก เพื่อหาความรู้ ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปรึกษาหารือระบบข้อมูลของโรงพยาบาลเพื่อนำไปพัฒนางาน พัฒนาระบบของโรงพยาบาลศรีสะเกษต่อไป

วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาดูงานระบบ UCHA เพื่อมาหาความรู้ ประสบการณ์ ในการพัฒนาระบบข้อมูล พัฒนางานบุคลากร การสร้างเครือข่าย ในการพัฒนาระบบของโรงพยาบาลต่อไป

- สามารถนำระบบข้อมูล UCHA มาใช้ในการพัฒนา วิเคราะห์ ปรับใช้ในหน่วยงานต่างๆของโรงพยาบาลได้

- ระบบข้อมูล สามารถนำมาประมวลผลได้รวดเร็ว

- ใช้ 12 แฟ้ม เป็นมาตรฐาน ต้องการทราบอะไร สามารถประมวลผลได้หมด

- เวชระเบียนออนไลน์สามารถทำได้หรือไม่

- การเข้าถึงข้อมุลได้หลายรูปแบบหรือไม่

- การเก็บข้อมูล สามารถจัดการข้อมุลได้รวดเร็ว เช่น การเก็บข้อมูลบุคลากร มีการอบรบเท่าไร การแก้ไขข้อมูล กับการคียร์ข้อมูลจะเร็วกว่าหรือไม่

- ระบบข้อมูล UCHA มีข้อดีหลายๆอย่าง มีปัญหาในการใช้งานหรือไม่

- สูติกรรม เนื่องจากหน่วยงานต้องลิงค์กับจังหวัดค่อนข้างเยอะ จะมีปัญหาในเรื่อง Home Care จะเลือกส่งงานบางกรณี ไม่ได้ติดตามการเยี่ยม ปรากฎว่าไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ จะทำอย่างไรให้เต็มร้อย คิดว่าน่าจะมีช่องทาในการติดตามงาน

- งานสิทธิของผู้ป่วย การแคลม มักมีปัญหา จะใช้อย่างไร

- ทราบมาว่ามีโปรแกรมในการใช้งาน โดยไม่ต้องเก่งคอม เป็นการสร้างงานที่ท้าทาย สามรถตอบได้ทุกเรื่อง รวดเร็วจึงเป็นวัตถุประสงค์ในการเข้ามาศึกษาดูงานการใช้โปรแกรมระบบข้อมูลแบบ UCHA

แนะนำระบบข้อมูล UCHA

1.โปรแกรมระบบข้อมูลแบบ UCHA คืออะไร

2.การใช้งานโปรแกรมระบบข้อมูลแบบ UCHA

3.วิธีให้คำตอบที่นิยมใช้

4.

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

- ถ้าข้อมูลเป็นปัจจุบัน แต่ถ้าเราต้องการดูย้อนหลังสัก 5 ปี จะดูได้หรือไม่อย่างไร

- ถ้าต้องการใช้โปรแกรมระบบข้อมูลจะต้องมี user และ password หรือไม่อย่างไร

- ถ้าจะทำในเรื่องของ HRD เวชระเบียน จะต้องเริ่มต้นอย่างไร

- ในเรื่องของระบบ refer เนื่องจากมีการเก็บข้อมูลเยอะมาก และมักจะมีปัญหาในการส่งข้อมูลและผู้คีย์ข้อมูลไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ ถ้าใช้ระบบข้อมูลแบบ UCHA จะสามารถตอบได้ทุกอย่างที่อยากรู้ได้หรือไม่

ของแถม

ช่วยกันหน่อย

ช่วยบอกต่อ:: รพ.ต่างๆ สสจ. โรงเรียน

เลือกคนที่อยากทำ::

ผู้บริหารไว้คุยกัน::

รายงานจากคณะผู้ดูงาน ฉบับที่ 1

เรียน อ. นพ.ทวีทอง ที่เคารพ

หนูส่งภาพที่มาศึกษาดูงานระบบข้อมูล UCHA ที่ รพ. ทรวงอก เมื่อวันที่ 9 ตค. ที่ผ่านมา มาให้อาจารย์ดูค่ะ ทีมงานจาก รพ.ศรีสะเกษ ประทับใจมาก และ อยากจะขอใช้ระบบกับอาจารย์มากค่ะ หนูให้ทีมเขียนความรู้สึก สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ในครั้งนี้เป็นรายบุคคล ขออนุญาตสรุปเป็นภาพรวม ดังนี้ค่ะ

สิ่งที่ได้จากการไปเรียนรู้ในครั้งนี้ คือ ได้เรียนรู้ระบบการทำงานที่สามารถจะนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้ ทุกมุมมองของความต้องการ Update เป็นปัจจุบัน สามารถเรียกใช้ได้ทันที โดยการคลิก (อย่างที่อาจารย์บอกไว้จริงๆ) ระบบการทำงานง่าย สะดวก ไม่ต้องรอโปรแกรมเมอร์ หรือศูนย์ com เราสามารถที่จะสร้างงานที่สนใจในเชิงวิชาการได้ (ตรงนี้ค่ะที่จะต้องมาเรียนต่อกับอาจารย์อีก) เพราะได้เห็นตัวอย่างงานที่อาจารย์ให้ดู สามารถประมวลผลและนำข้อมูลมาวิเคราะห์ได้ทันที และมีข้อเสนอแนะที่หลายคนในทีมเขียนตอบมาคือ อยากจะเริ่มใช้โปรแกรมนี้โดยเร็ว ควรมีการสอนเพิ่มเติม ควรมีการขยายผลไปยังหน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาล

จึงอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่า จะสะดวกให้ทีมศรีสะเกษ มา เรียนรู้อีกในวันไหนคะ สถานที่ที่ไหนก็ได้ค่ะ แล้วแต่อาจารย์จะสะดวก และถ้าจะขออนุญาตมาเพิ่มอีก 1 รถตู้จะสะดวกไหมคะ เพราะไปขยายผลเล่าให้โภชนากร ช่างที่ฝ่ายบริหาร และ น้องพยาบาลที่ทำเรื่อง COPD และ URo ฟัง เขาขอมาด้วย หนูกำลังเขียนโครงการ และรอเสนอผู้บังคับบัญชาระดับสูงเพื่ออนุมัติค่ะ คาดว่าถ้าอนุมัติก็คงจะเริ่มดำเนินการได้เลยค่ะ

ขอขอบพระคุณอาจารย์มากๆค่ะ
สันทนา
รพ.ศรีสะเกษ

1-ucha/0_news/521009-srisakethosp.txt · Last modified: 2010/02/02 19:26 by admin
Back to top
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0