Wiki UCHA Noparat

ระบบข้อมูล UCHA รพ.นพรัตนราชธานี

เมื่อ 2-3 ปีก่อน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีได้จัดประชุมวิชาการประจำปี ซึ่งในวันเปิดงาน อธิบดี กรมการแพทย์(นพ.ชาตรี บานชื่น) มาทำพิธีเปิดงาน และ เปิดนิทรรศการ โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกรมการแพทย์ หลายท่าน ร่วมมาเป็นเกียรติในงานนี้ด้วย

หน่วยงานไฟไหม้-น้ำร้อนลวก รพ.นพรัตนราชธานี เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความพยายามที่จะพัฒนางานภายใต้ฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เนื่องจากมีความตระหนักดีว่าข้อมูลต่างๆหากรู้จักเก็บและนำมาประมวลผล จะนำไปสู่การพัฒนางานมากมาย นั่นแหละขุมทรัพย์ในคลินิกของเรา ดังนั้นนับตั้งแต่เปิดหน่วยงานมาตั้งแต่ปี 2540 ทีมการพยาบาลนำทีมโดยคุณศิริลักษณ์ กุลลวะนิธีวัฒน์ จึงได้พัฒนาแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลของผู้ป่วยมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนาแบบฟอร์มเก็บข้อมูลของผู้ป่วยมาเป็นระยะ จนกระทั่ง ปี 2546 จึงได้รวบรวมรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรม SPSS ได้งานวิจัยระบาดวิทยามา 1 ชิ้น นำไปสู่โครงการการให้ความรู้กับประชาชนในเชิงป้องกันด้วยการผลิตสื่อ DVD (ใช้งบประมาณ 8 หมื่นบาท) แจกจ่ายไปทั่วประเทศ และเมื่อทำการสืบค้นข้อมูลย้อนกลับ ในโปรแกรม SPSS ไม่สามารถทำได้ เพราะข้อมลถูกแปลงค่ามาแล้ว ดังนั้นหากต้องการทราบข้อมูลของผู้ป่วยรายใด จะต้องทำการค้น Chart ซึ่งเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก กว่าจะได้ข้อมูลที่อยากรู้ต้องใช้เวลา และสรรพกำลัง ชีวิตหลายปีที่ผ่านมาวนเวียนอยู่เช่นนี้ เบื่อๆ อยากๆ สลับกันไป แต่เมื่อภาระงานมากขึ้น การจะมานั่งทำอะไรแบบนี้ก็เป็นปัญหาพอสมควร และแล้วฟ้าก็ประธาน อ. ทวีทอง ให้มาพบกับพวกเรา ในงานการประชุมวิชาการของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีเมื่อปี 2550 อาจารย์ได้นำเสนอโปรแกรม UCHA ให้กับพวกเรา ความน่าสนใจในโปรแกรมนี้ที่มีเสน่ห์ทำให้เราสนใจมากๆ ตรงที่ข้อมูลที่ key ลงไปเป็นข้อมูลดิบ และโปรแกรมจะประมวลผลให้เสร็จ สามารถตอบโจทย์ที่เราต้องการได้ ที่สำคัญไม่มีค่าใช้จ่าย และที่มากไปกว่านั้นคือ เราเห็นถึงการเป็นผู้ให้ การเป็นครู การเป็นนักพัฒนาฯลฯ จาก อ. ทวีทอง ทำให้เราเกิดพลังอยากเรียนรู้และพัฒนาต่อ


เริ่มต้นด้วย ข้อมูลไฟไหม้น้ำร้อนลวก ที่ รพ.นพรัตนราชธานี

งานแรกของนพรัตนฯ ไฟไหม้น้ำร้อนลวก จากการติดตามอธิบดีชาตรี บานชื่น ไปเปิดการประชุมวิชาการและเปิดนิทรรศการที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีในปี พศ.2550 ได้มีโอกาสพูดคุยกับเจัาหน้าที่หน่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวกของโีรงพยาบาลนพรัตนฯที่นำเสนอผลงานในวันนั้น พบว่านักวิชาการกลุ่มนี้เป็นนักวิชาการที่มีความต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในงานประจำที่ทำ เป็นนักวิชาการที่ใฝ่รู้ เปิดรับความก้าวหน้าใหม่ๆ ตลอดจนมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าตัดสินใจ เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้เร็ว มีการใช้ความคิดอย่างเป็นระบบ ตลอดจนเป็นผู้ที่ลุยงานไม่ย่อท้อ จึงได้ชักชวนเจ้าหน้าที่ให้รู้จักระบบข้อมูล UCHA โดยนำเสนอตัวอย่างข้อมูลเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ เน้นให้เห็นประโยชน์ของระบบข้อมูลใหม่ที่ระบบที่มีอยู่เดิมยังไม่สามารถทำได้คือ ต้องตอบข้อสงสัยได้ทุกมุมมองของข้อมูล ในทันที ด้วยการคลิ๊กอย่างเดียว และ ไม่ต้องลงทุนเรื่อง hardware software ผลปรากฏว่าเจ้า้หน้าที่(นำโดยคุณอชิรญา สกิน)สามารถสรุปได้ทันทีว่าต้องการเอาไปใช้ในข้อมูลผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวกซึ่งเป็นงานประจำที่ทำอยู่ และ หน่วยงานมีความต้องการเครื่องมือประเภทนี้มานานแล้ว จึงได้ทดสอบความจริงจังว่า(เพราะที่ผ่านมาหลายงานทำให้แล้วไม่ใช้จริง) สำนักที่ปรึกษา กรมฯ จะสร้างโปรแกรมระบบข้อมูลแบบ UCHA ให้ใช้ แต่ขอต่อรองให้คณะทำงานช่วยกรอกข้อมูลให้ได้ 200 รายในสัปดาห์แรก เพื่อจะได้นำมาใช้ในการสอนการใช้งานในคราวต่อไป จะได้หรือไม่? เจ้าหน้าที่หน่วยงานไฟไหม้-น้ำร้อนลวกตอบตกลงทันที

สัปดาห์ต่อมา ระบบข้อมูล UCHA สำหรับงานนี้ๆได้สร้างเสร็จ จึงได้นัดหมายกันมาเรียนรู้วิธีการนำเข้าข้อมูล เจ้าหน้าที่หน่วยนี้ไม่รีรอวันนัดหมายที่ทุกคนว่าง กลับขอมาพบที่สำนักที่ปรึกษากรมการแพทย์ในวันต่อมา เพื่อขอเรียนรู้การใช้ระบบเบื้องต้น ใช้เวลาตั้งแต่เช้าจดเย็น หลายท่านลาพักร้อนมา หลายท่านเป็นวันหยุด(นำโดยคุณศิริลักษณ์) ในเย็นวันนั้น ทุกท่านสามารถนำเข้าข้อมูลได้ แก้ไขข้อมูลได้ เรียกดูข้อมูลได้(บางท่านยังงงๆ อยู่)

จากการเฝ้าติดตามการนำเข้าข้อมูลหลังจากนั้นพบว่าใน 1 สัปดาห์ สามารถนำเข้าข้อมูลได้มากกว่า 200 รายตามที่ตกลงกัน ระหว่างนำเข้าข้อมูล จะมีปัญหาความไม่เข้าใจแบบจุกจิก มีข้อสงสัยในการนำเข้ามากมาย ต่างคนต่างช่วยกันก็จดปัญหาทั้งหมดไว้ในกระดาษเป็นข้อๆ ในทุกครั้งที่พบข้อสงสัย เตรียมไว้สอบถามอาจารย์เมื่อพบกันคราวต่อไป ตกลงกันว่าจะไม่โทรศัพท์ไปถามเพราะเข้าใจดีว่า หากทุกคนเมื่อมีข้อสงสัยแล้วโทรไปสอบถาม จะใช้เวลามาก และ ได้ประโยชน์คนเดียว อีกทั้งคงจะรับโทรศัพท์ไม่ไหว

เมื่อได้ข้อมูลตามเกณฑ์ที่ตกลงกันแล้ว เหล่านักเรียนจึงขอนัดพบเพื่อแนะนำการแก้ไขปัญหาที่จดไว้พร้อมๆกัน การพบกันในคราวต่อมาที่สำนักที่ปรึกษา กรมการแพทย์ อาจารย์ได้แนะนำวิธีใช้ วิธีการแก้ปัญหา ตามข้อสงสัยที่จดกันมาทั้งหมด ทีละข้อจนหมดข้อสงสัย แนะนำลูกเล่นใหม่ๆอีกหลายประการ ทำให้การนำเข้าข้อมูลมีความสมบูรณ์มากขึ้น จนสามารถนำเข้าข้อมูลย้อนหลังได้ 900 กว่าราย ในช่วง 10 ปี นับตั้งแต่เปิดหน่วยไฟไหม้ฯของโรงพยาบาลเป็นต้นมา ภายในไม่กี่สัปดาห์ และ เริ่มได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้ในการสร้างความรู้ให้กับหน่วยงาน ทั้งในมุมมองของ KM และ มุมมองของ HA

ขยายผลไปที่ชมรม ไฟใหม้น่ำร้อนลวก ประเทศไทย

…… ในปี 2551 หน่วยงานไฟไหม้-น้ำร้อนลวก รพ.นพรัตนราชธานี ได้มีการนำเสนอโปรแกรม UCHA ให้กับชมรมแพทย์อุบัติเหตุไฟไหม้-น้ำร้อนลวก (นำทีมโดย อจ.จอมจักร) คุณศิริลักษณ์ อจ. อภิรักษ์ (ศิริราช) อ.สมเกียรติ(กรมการแพทย์)… …… ตกลงกันว่า จะใช้ระบบนี้เป็น ระบบข้อมูลไฟไหม้น้ำร้อนลวกระดับประเทศ ให้มีการนัดหมายกันเพื่อปรับความหมายของข้อมูล ฝึกการนำเข้าข้อมูล วิเคราะห์ ….. … นำร่อง 5 โรงพยาบาล ได้แก่ รพ.ศิริราช รพ.รามา รพ.จุฬาฯ รพ.วชิระฯ รพ.นพรัตนฯ

จากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้.. สู่.. ชุมชนนักปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยแผลไหม้

ศิริลักษณ์ กุลลวะนิธีวัฒน์(1) ภีรพร คำพิมูล(2)

ที่มาที่ไป

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยไฟไหม้-น้ำร้อนลวก (Burn Center) โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เป็นหน่วยงานที่มีการพัฒนาการบริการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นแม่แบบด้านการดูแลผู้ป่วยไฟไหม้-น้ำร้อนลวก ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งมีภารกิจหลักในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการ พัฒนางาน ขยายผลสู่ทีมสุขภาพ จึงได้มีการจัดประชุมวิชาการ การดูแลผู้ป่วยไฟไหม้-น้ำร้อนลวก ทุก 1 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 และต่อมา ได้จัดประชุมทุก 2 ปี ตั้งแต่ ปี 2547 เป็นต้นมา ซึ่งได้รับความสนใจอย่างดียิ่ง ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจ ในการเป็นสถานที่ศึกษาดูงาน โดยเฉพาะโรงพยาบาลที่จะมีการเปิด Burn unit รวมถึงโรงพยาบาลศูนย์ต่างๆ ที่ต้องให้การรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ ได้ขอเข้าศึกษาดูงานและขอฝึกปฏิบัติใน Burn Center ของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีอย่างน้อยปีละ 2-3 สถาบัน โดยมีประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สำคัญคือ การจัดรูปแบบการให้บริการ เทคนิคการดูแลตั้งแต่แรกรับจนกระทั่งจำหน่าย การดูแลผู้ป่วยที่ครอบคลุมแบบองค์รวมด้วยทีมสหวิชาชีพ การจัดการความเสี่ยงและระบบคุณภาพต่างๆ ทางทีมการพยาบาล จึงเกิดแนวคิดที่จะพัฒนาหลักสูตรในการจัดอบรมขึ้นใหม่ สำหรับผู้ที่มีความสนใจ ต้องการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ในลักษณะการอบรมเชิงปฏิบัติการ เน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งจากทฤษฎีและการปฏิบัติ ซึ่งแตกต่างจากการอบรมประจำปี ที่จะเน้นด้านทฤษฎี เพียงอย่างเดียว ซึ่งเมื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้มักประสบปัญหาอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากผู้ป่วยไฟไหม้-น้ำร้อนลวกเป็นผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพซับซ้อน และมีความแปรปรวนสูง

ดังนั้นในปีงบประมาณ 2552 ทางทีมงานจึงจัดทำโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยแผลไหม้ขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ และพัฒนาทักษะ แก่บุคลากรพยาบาลที่มีความสนใจ ในการพยาบาลผู้ป่วยแผลไหม้ เป็นระยะเวลา 5 วันต่อรุ่น โดยเน้นการเรียนรู้ในสถานการณ์จริงจากผู้ป่วย ร่วมกับการร่วมแบ่งปันประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งจะสามารถทำให้ผู้ที่เข้าอบรมได้รับทั้งความรู้และประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยอย่างแท้จริง สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง ตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้วยความมั่นใจ ส่งผลให้ผู้ป่วยแผลไหม้ได้รับการดูแลที่มีคุณภาพแบบองค์รวม ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน กลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุข

ริเริ่มโดย ทีมการพยาบาลศูนย์ดูแลผู้ป่วยไฟไหม้ น้ำร้อนลวก 
กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ 
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
1 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้าหอผู้ป่วยศูนย์ดูแลผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวก
2 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (APN) ศูนย์ดูแลผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวก
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

สิ่งที่คาดหวัง

ได้ชุมชนนักปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยแผลไหม้ทั่วประเทศ ทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ที่มีความรู้และเข้าใจผู้ป่วยแผลไหม้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง มีความตระหนักในการดูแลผู้ป่วยแผลไหม้อย่างองค์รวม

กลุ่มเป้าหมาย

พยาบาลวิชาชีพทุกระดับ จำนวน 4 รุ่น ๆ ละ 13-14 คน

วิธีดำเนินการ

รับฟังการบรรยายความรู้ในการพยาบาลผู้ป่วยแผลไหม้ตั้งแต่ระยะแรกรับถึงหลังจำหน่ายที่ประยุกต์แนวคิดกระบวนการจัดการความรู้และสุนทรียสนทนาร่วมกับการฝึกปฏิบัติข้างเตียงเรียนรู้ผู้ป่วยในสถานการณ์จริงและนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จากนั้นทีมผู้สอนได้ติดตามสัมภาษณ์ผลการนำไปใช้ทางโทรศัพท์เป็นรายบุคคลภายหลังจบการอบรม 1 เดือน

สถานที่

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยไฟไหม้ น้ำร้อนลวก โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ประเด็นการเรียนรู้ที่สำคัญ

Establishment of burn team and facilities , Quality of burn care,Competency of burn nurses Nursing process and holistic care in burn patients, Management of burn care Burn wound management & Work shop, Pain management and psychological care in burn patients Infection control ,Nutrition management , Deformities prevention ,Discharge planning Learning at bed side by deep listening to the burn patients

ผลการเรียนรู้

ทุกคนลงความเห็นว่า เป็นการจัดกลุ่มการเรียนรู้ที่มีประโยชน์มาก ทำให้ได้มองเห็นแก่นแท้ของการดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ มองเห็นความต้องการ ได้เข้าใจ และรับรู้ความรู้สึกของผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น ทำให้ได้เห็นว่าการพยาบาลแบบองค์รวมที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไร และผลพลอยได้ที่ได้รับคือ ผู้ป่วยที่ได้รับการดูแล เกิดความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง เกิดปิติในการเป็นผู้ให้ ด้วยความยินยอมพร้อมใจ เพื่อเป็นวิทยาทาน ให้ผู้เรียนรู้ที่ได้รับฟังเสียงสะท้อนจากผู้ป่วย สามารถนำไปเป็นแบบอย่าง ในการดูแลผู้ป่วยอื่นๆ ได้อีกต่อไป

ผลการนำไปใช้

ในระยะเวลา 1 เดือนหลังการเรียนรู้ ได้ติดตามสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล พบว่า ชุมชนนักปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยแผลไหม้ที่ผ่านการอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับ กลับไปประยุกต์ใช้ได้จริง ทั้งในกลุ่มผู้ป่วยแผลไหม้และผู้ป่วยอื่นๆ โดยเฉพาะเรื่องการจัดการความปวด และความตระหนักในการดูแลด้านจิตใจ ให้เวลาแก่ผู้ป่วยมากขึ้น รับฟังผู้ป่วยมากขึ้น ได้สานต่อและสืบทอดเจตนารมณ์ การพยาบาลผู้ป่วยแบบองค์รวม แก่บุคลากรอื่นๆในหน่วยงานของตน

แนวคิดการพัฒนาต่อยอด

1. การสร้างเครือข่ายชุมชนพยาบาลผู้ป่วยแผลไหม้ครอบคลุมทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ
2. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มเดิม เพื่อให้มีการนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่นำไปประยุกต์ใช้ ภายหลังการอบรมในครั้งนี้


Workshop ระบบ UCHA ที่ รพ.นพรัตน์

ครั้งที่ 1 ห้องประชุมใหญ่ 
บรรยาย สาธิต ระบบข้อมูลแบบ UCHA
สร้างงาน ฺBurn, HRD, Doongan, ICU, Ortho, 
ครั้งที่ 2 ห้องประชุมศูนย์วิจัย ฯ
แนะนำวิธีใช้ระบบตามปัญหาที่พบ 
สร้างงาน Koocheep, Neonate, Resident Training, 
ครั้งที่ 3 ห้องประชุมศูนย์วิจัย ฯ
แนะนำวิธีใช้ระบบตามปัญหาที่พบ การวิเคราะห์ข้อมูลเบีิ้อต้น
สร้างงาน Dialysis, DHF, Vijai
ครั้งที่ 4 ห้องประชุมศูนย์วิจัย ฯ
สร้างงานใหม่ แก้ไขปัญหา แนะนำวิธีการใช้งานที่ซับซ้อนมากขึ้น วิเคราะห์ข้อมูล
ครั้งที่ 5 ห้องประชุมศูนย์วิจัย ฯ
สร้างงานใหม่ แก้ไขปัญหา แนะนำวิธีการใช้งานที่ซับซ้อนมากขึ้น วิเคราะห์ข้อมูล ทำกราฟ

ตรววจเยี่ยมจากกรมฯ ครั้งที่ 1

.. มิย. 2552

 1. วิเคราะห์ผลงาน งานกู้ชีพ (อจ.พญ.นงนุช) ห้องสมุด
 2. วิเคราะห์ผลงาน งาน Ortho ICU

ตรววจเยี่ยมจากกรมฯ ครั้งที่ 2

14 กค. 2552

 1. สาธิตงาน Dialysis คุณนันทนา คุณจีตรลดา(ไตเทียม) ก้าวหน้าไปเร็วมาก
 2. งานEndoscopy คุณนงลักษณ์(กบ)(ยังไม่มีภาพ) ศึกษา ดูตัวอย่าง ของรพ.พระมงกุฏ
 3. ออกแบบ สร้างงาน TB OPD และ Flu 2009 อจ.นพ.พลาชาติ สุคนธาภิรมย์ ณ.พัทลุง (081 624 0912)
 4. หารืองานวิจัย UV Air Cleaner อจ.นพ.พลาชาติ อจ.ภาณี อจ.นงนุช(ศูนย์วิจัย)
ภาพ : อจ.ภาณี คุณนันทนา อจ.นพ.พลาชาติ คุณจีตรลดา
{{:1-ucha:1_noparat:noparat2.jpg?250|}}
รายชื่องานที่ใช้ระบบข้อมูล UCHA

Wiki UCHA Noparat

รายชื่องาน เจ้าของงาน
- Resident training database คุณรจนา0878092509
- Neonate พญ.บุญรอด0814498448
- งานวิจัย คุณเรณู0896829853
- บรรยายวิชาการ คุณรจนา0878092509
- Dialysis-[มีลิ้นชัก] คุณ จิตรลดา0877114575
- กู้ชีพ-[มีลิ้นชัก] คุณมาเรียม0814309976
- Ortho Noparat-[มีลิ้นชัก] คุณปองหทัย0813037886
- ICU Noparat-[มีลิ้นชัก] คุณบุญเรือน0814073716
- Burn Registry-[มีลิ้นชัก] คุณ ศิริลักษณ์0863030320
1-ucha/1_noparat/1_history.txt · Last modified: 2009/10/09 20:09 by admin
Back to top
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0