บันทึกการประชุม Ucha ประจำวันที่ 19 มกราคม 2552

วาระที่ 1 แจ้งให้ทราบ

- ได้มีการพัฒนา wiki สำหรับสมาชิก UCHA ได้ติดตามความก้าวหน้า แบบรู้ล่วงหน้า ที่ 202.183.204.125/dokuwiki/
- มีการสร้างระบบสนทนาชาวเลิดสิน (เสร็จ 2551/12/19)
- สร้างระบบออกแบบงานใหม่ และ data dicttionary สำหรับงาน wards
- งานสังคมสงเคราะห์ สร้างลิ้นชักข้อมูลให้แล้ว (เสร็จ 2551/12/20) ได้รับข้อมูลที่ส่งมา มีแต่ข้อความ ไม่มีข้อมูล
- งาน ICU ข้อมูลหมายเลข 4 กระโดข้ามไป แก้ไขให้แล้ว (เสร็จ 2551/12/20)
- งาน OBGYN ตามข้อบังคับด้านความปลอดภัย เอาชื่อ สกุล ออก และ ทำโปรแกรมใหม่ที่มีลิ้นชักให้แล้ว (เติมเลข1 หลังโปรแกรมเดิม) (เสร็จ 2551/12/20)
- งาน ward คิดดูแล้วจะทำให้ใหม่ตามที่ผู้ใช้ต้องการ จึงขอให้ช่วยกันออกแบบข้อมูลจากความคิดร่วมกันของ 5 wards ว่าต้องการอะไร อย่างไร (อ่านรายละเอียดใน สนทนาชาวเลิดสิน)
- งานฟอกไต ทำเสร็จแล้วครับ เริ่มใช้งานได้เลย (เสร็จ 2551/12/21)
- งานกายภาพ ศึกษาข้อมูลแล้ว ทำได้ดีมาก และ Data dict ก็ทำได้สมบูรณ์ ขอให้เดินหน้าต่อได้เลย โดยช่วยเริ่มทำข้อมูลใน เอกเซล ใส่ข้อมูลเข้าไป 50 เรคอร์ด หรือ มากกว่า แล้วส่งfile มาโยนเข้า UCHA อีกที
- งานการเงิน ยังไม่ได้รับไฟล์ครับ (2551/12/21)

วาระที่ 2 ติดตามงาน

3_doing_jobs

- งานสังคมสงเคราะห์

- งาน icu surgery

- งานนรีเวช

- งานกู้ชีพ

- ล้างไต

- 5 wards

- กายภาพ

วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

  1. icu ถามเรื่อง ลำดับเลขที่ไม่เรียงแบบต่อเนื่อง มีการกระโดดข้ามเลข icu หมายเลข 4 หายไปไหน
  2. สังคมสงเคราะห์ และ นรีเวช ทำลิ้นชัก
  1. ฟอกไต จะปรับโปรแกรมของ รพ.นพรัตน์ส่งมาให้
  2. ortho รอโปรแกรมเพื่อลงข้อมูล
  1. HR จะส่งข้อมูล Exel ให้ใหม่ทางอีเมล์
  2. การเงินส่งข้อมูลลูกหนี้ เป็น Exel ให้ อ.ช่วยดำเนินการต่อ
  3. ศัลยกรรม ให้พัฒนาร่วมกับ ICU ศัลยกรรมไปก่อน
  4. กายภาพบำบัด ให้ปรับ Dictionary
  5. กุมาร รอเพิ่มข้อมูล
1-ucha/3_lerdsin/5_prachoom520119.txt · Last modified: 2008/12/21 15:38 (external edit)
Back to top
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0