Maesai Hospital & UCHA

ความเป็นมา

จากการตรวจเยี่ยมจังหวัดเชียงราย โดยคณะผู้บริหาร กรมการแพทย์ เมื่อ …

การทัศนศึกษาจังหวัดแม่สาย

นพ.สุขุม(ผอ.โรคทรวงอก) คุณศิริพร(ER) นพ.วิโรจน์(ผอ.ธัญญรักษ์) พญ.เหมียว(ผอ.รพ.เด็กโรงพยาบาลแม่สาย

นายแพทย์สุระ คุณคงคาพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เริ่มต้น UCHA รพ.แม่สาย จ.เชียงราย

ได้รับชื่อเวปไซด์ เรื่องเกี่ยวกับระบบข้อมูลแบบ UCHA ที่เขียนมาบนกระดาษแ่ผ่นเล็กๆ ยับยู่ยี เก็บไว้ตั้งหลายวันไม่ได้เข้าไปดู เมื่อลองอ่านดู ไม่อยากจะเชื่อว่า อูฉะ จะทำได้ตามเอกสารจริงหรือ แต่ถ้าเป็นจริงดังว่า ก็ตรงใจ

ใจหนึ่งก็อยากทดลองเชื่อดู แต่อีกใจหนึ่ง ราคาคุยเห็นมาเยอะแล้ว

ขอลงทุนใช้วันหยุดส่วนตัว เดินทางไกล 711.12 กม.(วัดเป็นเส้นตรงจาก แมป ลองดู คอม) มาดูของจริงที่กรมการแพทย์ มากรมการแพทย์ก็ไม่ถูก ควักเงินเองอีกต่างหาก วันเดียวอาจไม่พอพิสูจน์ ต้องสองวัน

หลักสูตร สองวันเต็ม นักเรียนสองคน(อีกคนหนึ่งเป็นเ้จ้าหน้าที กรมการแพทย์) ทั้งทฤษฏี และ ปฏิบัติ สร้างฐานข้อมูลของ รพ. ฝึกลงข้อมูล ฝึกวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

สองวันผ่านไปแล้ว ก็พบว่า ระบบนี้มันใช้งานได้จริง ๆ ตามที่อ้างไว้ นำเข้าข้อมูลได้ง่าย ได้เลย เรียกดู วิเคราะห์ ข้อมูลได้ทันที ทุกมุมมอง เพียงแค่คลิ๊ก ๆ ๆ ๆ ๆ ยิ่งมีข้อมูลยิ่งเยอะยิ่งเรียกดูได้สนุก ได้ความรู้ในงานที่ทำเยอะเลย

กลับไปแล้วจะทำอย่างไรให้คนในหน่วยงานเราได้รู้จัก ได้เห็นประโยชน์จากระบบนี้ และ ได้นำไปใช้ประโยชน์ในงานประจำ จะหาใครมาช่วยนำเข้าข้อมูล เพื่อจะส่งผลไปให้ ตอนเรียกดูผลงาน สรุปผลงาน พิมพ์รายงาน สามารถทำได้ทันที่ ด้วยการกด กด กด ทุ่นเวลาไปได้มากเมือเทียบกับวิธีเดิม หรือว่า จะยกเลิกระบบการเขียนลงสมุดมาเป็นการ คีย์ เข้าคอมพ์เลย แล้วสั่งพิมพ์ออกมาเป็นแผ่นให้เมือนกับการลงสมุดแบบเดิม โดยเจ้าของงานมีหน้าที่เพียงเซ็นชื่อรับรองข้อมูลที่พิมพ์ออกมา แทนการเขียนลงสมุดทั้งหมดแบบเดิม (….)

แผนที่ไปกรมการแพทย์งานแรกที่ทำ

  1. ER Maesai

ฝึก คีย์ข้อมูล (ข้อมูลจริง) ง่ายกว่าเขียนลงสมุดซะอีก

ไชโย ทำได้แล้ว ภายในสองวันจริงๆ!!

จำนวนเคสนำเข้าข้อมูล

520123 520127 520128 520201 520321
cases 76 96 111 111 111

วิธีนับผู้ป่วย เวรเช้า บ่าย ดึก

บทเรียนจากอาจารย์ เรือง trauma

บทเรียนจากอาจารย์ เรือง burn

1-ucha/6_maesai/1-history.txt · Last modified: 2009/07/19 07:34 by admin
Back to top
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0