[กลับไปหน้าจอแรกของ UCHA]

ระบบข้อมูลสำหรับ พยาบาล กับงานประจำ

สถาบันโรคทรวงอก
วันที่ 19 มีนาคม 2553
เรื่อง ระบบข้อมูลในการทำงาน สำหรับพยาบาล
เรียน คุณพยาบาล แพทย์ และ บุคลากรสาธารณสุข

ในการปฏิบัติงานด้านการพยาบาลผู้ป่วย บ่อยครั้งเมื่อเกิดมีความอยากรู้บางเรื่องในงานที่ทำมาแล้วก็ยากที่จะหาคำตอบในข้อสงสัยเหล่านั้นทั้งๆที่มีการจดบันทึกงานที่ทำไว้ในสมุดอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น ในตึกผู้ป่วยไอซียู หากต้องการทราบว่าผู้ป่วยที่เคยรับไว้ที่เป็นเพศชาย อายุ 70 ปี เป็นโรคปอดบวม ไม่สูบบุหรี่ ฯลฯ. มีผลการรักษาเป็นอย่างไร(รักษาหาย เสียชีวิต หรือ อื่นๆ) และ หากผู้ป่วยเป็นเพศหญิงผลจะต่างกันหรือไม่ หรือ หากผู้ป่วยเป็นผู้ที่สูบบุหรื่จัด ผลการรักษาจะเป็นเช่นไร หรือ อยากทราบแม้กระทั่งว่าแพทย์ท่านใดรักษาได้ผลดีทีสุด ท่านจะให้คำตอบต่อคำถามเหล่านี้ได้หรือไม่? อย่างไร?

ในสภาวะปัจจุบันหน่วยงานส่วนใหญ่ไม่สามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้ในทันที อาจต้องใช้เวลารอคำตอบเป็น สัปดาห์ เดือน หรือ เงียบหายไป ด้วยการสอบถามไปทางเวชสถิติ(ให้เวชสถิติทำให้) หรือ ขอร้องให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ช่วยหาคำตอบให้ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือและผู้ตั้งคำถามต้องการรู้จริงๆ(หรือ กรณีที่นายสั่งให้ทำ หรือ ทำเพื่อการปรับเลื่อนระดับตำแหน่งวิชาการ)ก็จำเป็นต้องลงมือหาคำตอบด้วยตนเอง การค้นหาคำตอบด้วยตนเองเริ่มต้นด้วยการนำข้อมูลที่บันทึกไว้มาสะสาง ตรวจสอบ ทำให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้อง เสียก่อน แล้วจึงนำมานับ วิเคราะห์ข้อมูลจนได้คำตอบที่ต้องการ(กว่าจะแล้วเสร็จต้องใช้เวลาในการทำเป็นสัปดาห์ หรือ เป็นเดือน) นับเป็นความยุ่งยากที่ไม่มีผู้ใดอยากจะเลือกทำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีงานประจำล้นมือ งานประชุมชุก งานเอกสารเต็มโต๊ะ และ จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ เมื่อเป็นความยุ่งยากเช่นนี้ หรือ เมื่อสงสัยอะไรก็ไม่มีคำตอบ ทำให้ผู้ปฏิบ้ติงานส่วนใหญ่ทำงานแบบไม่อยากสงสัย นอกจากในกรณีที่เป็นการตั้งคำถามจากผู้มาเรียน มาดูงาน ซึ่งจำเป็นต้องตอบในทันที(จากการคาดคะเน จากความทรงจำ เนื่องจากยังไม่มีการรวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูล) ซึ่งหากการคาดคะเน หรือ จากความทรงจำ ผิดพลาดจากความเป็นจริง อาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้ เช่น รักษาผู้ป่วยไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร เป็นต้น

หลายหน่วยงานเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยในการนับ การวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ใช้โปรแกรมเอกเซล แอคเซส หรือ แม้แต่การจ้างบริษัทเขียนโปรแกรมสำเร็จรูป(ใช้งบประมาณจำนวนมาก) เมื่อใช้งานไปสักระยะหนึ่งจะพบว่า โปรแกรมที่เลือกใช้หรือโปรแกรมที่จ้างเขียนเกือบทั้งหมดไม่สามารถตอบคำถาม ตอบข้อสงสัย ได้ในทุกมุมมองของข้อมูล อีกทั้งผู้ใช้ยังต้องไปเรียนรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ เรียนรู้วิธีการทางคอมพิวเตอร์มากมายจนจดจำไม่ไหว สั่งการไม่ได้เมื่อต้องการใช้งานในแต่ละครั้ง เป็นผลให้บุคลากรขององค์กรเกือบทั้งหมดไม่สามารถหาความรู้(ชนิดมีหลักฐานยืนยัน)จากงานที่ทำได้ในทันที

สำนักที่ปรึกษา กรมการแพทย์ และ สำนักงานที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิ สถาบันโรคทรวงอก เห็นความสำคัญของการได้มาซึ่งความรู้จากงานที่ทำแบบที่มีหลักฐาน มีข้อมูลยืนยัน และ พบข้อผิดพลาดจำนวนไม่น้อยของความรู้ที่เกิดจากการคาดคะเนหรือจากความทรงจำ ดังนั้นเพื่อให้มีระบบสร้างความรู้จากงานประจำสำหรับนักวิชาการทั่วไปที่ดีกว่าที่กล่าวมาแล้ว สำนักที่ปรึกษาจึงได้ดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลใหม่ เพื่อให้นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงาน สามารถตอบคำถาม ตอบข้อสงสัยในงานที่ทำอยู่ประจำ(ฝรั่งเรียกว่า Routine) ในทุกมุมมองของข้อมูลได้ในทันที ด้วยการคลิ๊กอย่างเดียว(ทำได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องไปเรียนรู้เรื่องภาษาคอมพิวเตอร์ ไม่ต้องไปรอเจ้าหน้าที่คอมพ์มาช่วย) ไม่ต้องเสียเวลา เสียงบประมาณ ในการสร้างระบบคอมพ์(ขอใช้จากกรมการแพทย์เลย) ระบบข้อมูลหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่นี้ ตั้งชื่อว่า ระบบข้อมูลแบบ UCHA หรือ โปรแกรมแบบ UCHA (อ่านออกเสียงว่า อู ฉะ)

นับแต่นี้ไปหากตึกไอซียูของโรงพยาบาลท่านมีและใช้ระบบข้อมูลแบบUCHA เจ้าหน้าที่ทุกคนใน ICU จะสามารถให้คำตอบต่อผู้ถามได้ทุกมุมมองของข้อมูลภายใน 5-40วินาที ด้วยการคลิ๊กอย่างเดียว ทำให้ผู้ใช้สามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างเป็นปัจจุบัน หาความรู้ได้โดยง่ายจากการคลิ๊ก นำความรู้ที่ได้ไปสร้างองค์ความรู้ เพื่อนำไปจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ(KM) และ ใช้พัฒนางานให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น(HA)

นักวิชาการ เจ้าของงาน เจ้าของข้อมูล ที่มีความประสงค์จะใช้ระบบข้อมูลนี้ สามารถติดต่อขอใช้ 'อูฉะ' ได้จากกรมการแพทย์ เพียงนำงานประจำของท่าน(สมุดบันทึกข้อมูล)เข้ามาใช้กับระบบข้อมูลแบบ UCHA นี้ พร้อมกับรอรับ username password และ url เพื่อให้สามารถเข้ามาใช้งานของท่านได้ภายในหนึ่งสัปดาห์ โดยที่ข้อมูลของท่านที่นำเข้าไป สมาชิกอื่นไม่สามารถเข้ามาดูได้ และ ในทำนองกลับกัน ท่านก็จะไม่สามารถมองเห็นข้อมูลของสมาชิกท่านอื่นเหมือนกัน เหมือนการทำงานบนเอกเซลบนเครื่องของท่าน โดยท่านไม่ต้องรับภาระเรื่องเทคโนโลยี(ทำโครงการ ประสานศูนย์คอมพ์ ของบประมาณ ซื้อเครื่องserver อุปกรณ์เครือข่าย ฐานข้อมูล และ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ที่มีประสบการณ์)

กระผมจึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากท่านต้องการศึกษารายละเอียดเรื่องนี้เพิ่มเติม กรุณาศึกษาได้จาก Wikipedia ของ UCHA ที่ http://110.164.65.40/wiki ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่สมาชิกช่วยกันเขียนเข้ามา และ กรุณาติดตามความก้าวหน้าของระบบ UCHA ได้จาก twitter.com/uchathai หากต้องการดู Demonstration หรือขอใช้ระบบ กรุณาทำเรื่องขอมาดูงาน หรือ หากต้องการเชิญไปบรรยายสาธิต กรุณาติดต่อที่ 02 580 3423 ต่อ 7511(สถาบันโรคทรวงอก)

(นพ.ทวีทอง กออนันตกูล)
นายแพทย์ 10 ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมการแพทย์

Link รวมบทความเกี่ยวกับระบบข้อมูล UCHA

1-ucha/z-all-files/2-ucha4nurses.txt · Last modified: 2011/01/18 15:36 by admin
Back to top
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0