[กลับไปหน้าจอแรกของ UCHA]

ฝึกการใช้โปรแกรม ระบบข้อมูลแบบ UCHA

ทดลองหาคำตอบจากคำถามต่อไปนี้

อธิบายความหมายของข้อมูล จากฐานข้อมูลตัวอย่าง โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์

 • ในช่วงปี พศ.2529-32 และ พศ.2549-50
 • มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า หากมีสัตว์ที่สงสัยว่าอาจเป็นโรคพิษสุนัขบ้า เสียชีวิต
 • ให้มีการส่งสัตว์เหล่านั้นไปตรวจที่ห้องปฏิบัติการ ได้หลายแห่ง ทั่วประเทศ
 • เพื่อตรวจให้ทราบว่าสัตว์นั้นเป็นโรคพิษสุนัขบ้าหรือไม่ เมือทราบผลการตรวจในเวลาต่อมา ก็นำผลมาลงไว้ในฐานข้อมูลนี้

มีการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ที่เสียชีวิตด้วยว่า

 • เสียชีวิต เดือนอะไร
 • อายุ เท่าไร
 • มีเจ้าของหรือไม่
 • เคยฉีดวัคซีนป้องกันโรคนี้หรือไม่
 • ก่อนตายมีอาการอย่างไร
 • ได้กัดคนหรือสัตว์ หรือไม่
 • ฯลฯ.

แบบฝึกหัดการใช้โปรแกรมระบบข้อมูล UCHA เพื่อการสร้างความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ให้หาคำตอบ จากคำถามต่อไปนี้

สัตว์ที่ส่งตรวจทั้งหมด เป็นสุนัข กี่ตัว หรือ ร้อยละเท่าไร

{คลิ๊กไปฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ (2529-32, 49-50)เพื่อหาคำตอบ ด้วยโปรแกรมระบบUCHA

 • หากยัง งง งง อยู่ ไม่รู้จะทำอย่างไร ขอบอกใบ้ว่า โปรแกรมระบบ UCHA นี้ มีเครื่องมือหลักที่จะใช้เพียงสองเครื่องมือ ก็สามารถตอบคำถามได้เกือบทุกคำถามแล้ว
 • หากยังไม่ทราบว่า เครื่องมือหลักทั้งสองนี้ อยู่ตรงไหน ลองย้อนกลับไปอ่านที่ หรือ click ที่นี่
 • หากยังทำไม่เป็น เพราะยังไม่ได้ทำ ลองคลิ๊กเข้าไปทดลองดู ไม่ต้องกลัวว่า คลิ๊กแล้วระบบจะเสีย เมื่อมีการคลิ๊ก ให้สังเกตผลที่ตามมาว่าเป็นผลจากการทำอะไร (Group and Count หรือ Filter)
 • หากยังทำไม่ได้ ขอให้ลองคลิ๊กตามขั้นตอนต่อไปนี้ คือ
ลำดับ สิ่งที่ปรากฏหน้าจอภาพ สิ่งที่ต้องทำ
1.เริ่มต้นด้วยหน้าจอเริ่มต้นเป็นดังนี้ uchatutorial1.jpgไปที่ช่องข้อมูล(Column)ที่ชื่อว่า ชนิดสัตว์ จะมีกรอบสี่เหลี่ยมขนาดเล็กเกิดขึ้น ภายในเขียนว่า Group&Count คลิ๊ก 1 ครั้ง
2.หน้าจอภายหลังคลิ๊กจะเป็นแบบนี้ uchatutorial2.jpgได้คำตอบเป็นจำนวนสุนัขทั้งหมดที่ส่งตรวจ ทั้งหมด 17,324 ตัว หรือ เท่ากับร้อยละ 84
3. - -

สุนัขทั้งหมดที่ส่งตรวจ เป็นโรคพิษสุนัขบ้าร้อยละเท่าไร

{คลิ๊กไปฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ (2529-32, 49-50)เพื่อหาคำตอบ ด้วยโปรแกรมระบบUCHA

 • หากยังทำไม่ได้ หรือ ไม่รู้จะทำอย่างไร ขอแนะนำให้ลองกลับไปศึกษาวิธีจากคำถามข้อแรกก่อน
 • หากยังทำไม่ได้ ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
ลำดับ สิ่งที่ปรากฏหน้าจอภาพ สิ่งที่ต้องทำ
1.หน้าจอเป็นข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้าทั้งหมด มีสัตว์ที่ส่งทั้งสิ้น 20,620 ตัว (ดูตัวเลขหลังคำว่า Hits ที่ส่วนบนของข้อมูล) เราต้องการเลือกดูเฉพาะ สัตว์ ที่เป็น สุนัข ดังนั้นจากหน้าจอแรก เราต้องคลิ๊กที่ สัตว์ส่งตรวจ เพื่อให้ UCHA แยกว่ามีสัตว์อะไรบ้าง เพื่อจะได้ คลิ๊ก กรองดูเฉพาะสุนัข
2.หน้าจอจะเปลี่ยนเป็นจำนวนนับตามกลุ่มของสัตว์(Group และ Count) ว่ามีสัตว์อะไรบ้าง เราต้องการเลือกดูเฉพาะ สุนัข สัตว์อื่นไม่ต้องการดู ก็เลือกคลิ๊กบรรทัด สุนัข (คลิ๊กด้านซ้ายสุด) ถ้าไปชี้ถูกที่ ลูกศรเปลี่ยนรูปเป็นรูป มือClick เพื่อดูภาพขนาดใหญ่
3.หน้าจอจะเปลี่ยนกลับเป็นข้อมูลดิบ ที่มีแต่สุนัขล้วนๆ สัตว์อื่นถูกกรองออกไปหมดแล้ว (ดูผลที่ได้จากการคลิ๊ก) เราต้องการรู้ว่าสัตว์ที่ส่งตรวจทั้งหมดที่เป็นสุนัขมีจำนวนเท่าไร ให้ไปดูที่ Hits จะบอกจำนวนข้อมูลที่ตรงกับ สภาวะ ที่เราสั่งไว้ ในส่วนนี้เราต้องการทราบว่าผลการส่งตรวจที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจำนวนเท่าไร เราก็ไปเลือกคลิ๊กช่องผลการตรวจ เพื่อให้ UCHA นับว่าผลการตรวจทั้งหมดมีแบบใดบ้างClick เพื่อดูภาพขนาดใหญ่
4.หน้าจอจะปรากฏผลการนับ ผลการตรวจ ว่าได้ผล + กี่ราย ได้ผล - กี่ราย แปลงผลที่นับคำนวนเป็นร้อยละในท้ายบรรทัดของแต่ละรายการ ภายใต้สถานะที่นำมาก่อนหน้านี้(สัตว์ส่งตรวจเป็นสุนัข) (คลิ๊กดูผลที่ได้จากขั้นตอนนี้) สิ้นสุดการค้นหา

คนไทยที่เลี้ยงสุนัข ฉีดวัคซีนให้สุนัขร้อยละเท่าไร ไม่ฉีดวัคซีน ร้อยละเท่าไร

ลำดับ สิ่งที่ปรากฏหน้าจอภาพ สิ่งที่ต้องทำ
1.เรียกข้อมูลทั้งหมดออกที่หน้าจอ เริ่มต้นด้วยการคัดเลือกเอาเฉพาะสุนัขออกมาทั้งหมดก่อน Click ที่หัวช่องสัตว์ส่งตรวจ เพื่อคลิ๊กให้มีการแยกกรุ๊ปก่อน
2.ข้อมูลชนิดสัตว์เป็นสุนัขทั้งหมดจะถูกนำมาออกที่หน้าจอ (ครั้งละ 12 บรรทัด) -
3. - -
4. - -

ขั้นตอนต่อไปเป็นการคัดเอาเฉพาะที่มีการฉีดวัคซีน

ให้ทำการคัดกรองเอาเฉพาะ รอบ 2

ลำดับ สิ่งที่ปรากฏหน้าจอภาพ สิ่งที่ต้องทำ
1. - -
2. - -
3. - -
4. - -
1-ucha/z-all-files/3-ucha-tutorial2.txt · Last modified: 2011/01/18 15:29 by admin
Back to top
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0