การเข้าถึงคำตอบ โดยไม่ต้องคลิ๊กหลายครั้ง

การสร้าง menu เรียกดูข้อมูลโดยไม่ต้องคลิ๊กหลายครั้ง

ตัวอย่างการใช้งานจริง

ต้องการดูเฉพาะข้อมูลในปี พศ.2540, 2541
ข้อมูลการส่งสัตว์ตรวจโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2540
ข้อมูลการส่งสัตว์ตรวจโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2541
ต้องการนับข้อมูลการส่งตรวจโรคพิษสุนัขบ้า รายปี ทุกปี
การส่งตรวจโรคพิษสุนัขบ้า รายปี

วิธีทำ

1. ใช้ UCHA คลิ๊ก ค้นหาคำตอบที่ต้องการ จากฐานข้อมูล

  1. เมื่อคลิ๊กหาไปจนได้คำตอบที่ต้องการแล้ว ให้คัดลอกข้อความในช่องที่ใส่ URL ออกมา ได้ลักษณะนี้
http://medserv.thaigov.net/ucha/p0/mainrabies.php?a=disp&cond=yr%3D%272540%27+

2. ใช้คำสั่งของ วิกิ ทำเป็น external link หน้าตาเป็นแบบนี้

  [[http://medserv.thaigov.net/ucha/p0/mainrabies.php?a=disp&cond=yr%3D%272540%27|ต้องการทราบว่า ในปีพศ.2540 มีการส่งตรวจโรคพิษสุนัขบ้ากี่ราย ดูข้อมูล
]]

3. ออกหน้าจอให้คลิ๊กดูคำตอบแบบนี้ (ลองคลิ๊กดู)
ต้องการทราบว่า ในปีพศ.2540 มีการส่งตรวจโรคพิษสุนัขบ้ากี่ราย ดูข้อมูล

ต้องการทราบว่า ในปีพศ.2540 มีการส่งตรวจโรคพิษสุนัขบ้ากี่ราย ดูจำนวนนับ

1. ใช้ UCHA คลิ๊ก ค้นหาคำตอบที่ต้องการ จากฐานข้อมูล 2. เมือคลิ๊กหาไปจนได้คำตอบที่ต้องการแล้ว ให้คัดลอกข้อความในช่องที่ใส่ URL ออกมา ได้ลักษณะนี้

http://medserv.thaigov.net/ucha/p0/mainrabies.php?a=disp17&i2=0&o17=yr&ad17=asc&cond=

3. ใช้คำสั่งของ วิกิ ทำเป็น external link หน้าตาเป็นแบบนี้

  [[http://medserv.thaigov.net/ucha/p0/mainrabies.php?a=disp17&i2=0&o17=yr&ad17=asc&cond=|ต้องการทราบว่า ในปีพศ.2540 มีการส่งตรวจโรคพิษสุนัขบ้ากี่ราย ดูจำนวนนับ
]]  ซึ่งก็คือการเติม [[ ]] ไว้หน้าหลัง และ เติม |คำอธิบาย ก่อน]]


4. ออกหน้าจอให้คลิ๊กดูคำตอบแบบนี้ (ลองคลิ๊กดู)

ต้องการทราบว่า ในปีพศ.2540 มีการส่งตรวจโรคพิษสุนัขบ้ากี่ราย ดูจำนวนนับ

1-ucha/z-all-files/3z_create_menu.txt · Last modified: 2009/02/17 10:52 (external edit)
Back to top
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0