[กลับไปหน้าจอแรกของ UCHA]

คำถามที่ถามบ่อย

ระบบข้อมูล UCHA: FAQ [กรุณาสอบถาม เสนอความช่วยเหลือ ช่วยสนับสนุน มาทาง email tawetong @thaimail.com ใช้คำนำหน้าเรื่องเป็น UCHA: ]

จะต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่อย่างไร

ถาม: หนูเป็นนักวิชาการ ได้ฟังอจ. บรรยาย และ สาธิต ระบบข้อมูลแบบUCHA แล้ว เห็นว่ามีประโยชน์มาก อยากได้แบบนี้มานานแล้ว อยากเรียนถามว่าหากหนูต้องการใช้กับงานของหนู จะต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่อย่างไร

ตอบ: ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ ออกแบบงานแล้วขอใช้มาที่กรมการแพทย์เลยครับ นักวิชาการด้านสาธารณสุขของเราควรใช้เวลากับวิชาการด้านสาธารณสุขให้มากที่สุด ไม่ควรมาเสียเวลากับการสร้างเทคโนโลยี เรื่องเทคโนโลยีจะมีผู้ support ให้ ในระยะแรก สำนักงานที่ปรึกษาจะสนับสนุนด้านเทคโนโลยีทั้งหมดให้ท่าน และ กำลังหาผู้สนับสนุนมืออาชีพต่อไป ขอให้ท่านพยายามใช้ UCHA สร้างความรู้ด้านสาธารณสุขให้มากๆ เพื่อประชาชนจะได้อุ่นใจมากขึ้น และ พยายามใช้ความรู้ที่ได้ใหม่ๆ ไปพัฒนาคุณภาพ ให้ดียิ่งขึ้น การทำKM หากมุ่งแต่จะจัดการความรู้ (มีกิจกรรมจัดการมากมาย) โดยให้ความสำคัญเพียงเล็กน้อยกับการสร้างความรู้ที่มีหลักฐาน(มีกิจกรรมน้อย มาก) และ เริ่มต้นจากความรู้ในตัวคนจากความทรงจำอย่างเดียว(Tacit Knowledge) อาจทำให้พลังในการแข่งขันกันด้านความรู้น้อยกว่า การทำKM ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้จากหลักฐาน จากการทำงานประจำ ซึ่งระบบข้อมูลแบบ UCHA จะเข้ามาเสริมความแข็งแรง ณ.จุดนี้ ซึ่งอีกไม่นานท่านที่ใช้ UCHA จะพบว่า ความรู้จากความทรงจำอย่างเดียว มีความผิดพลาดไม่น้อย เมื่อเทียบกับความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีที่ตอบข้อสงสัยได้แบบไม่มีข้อจำกัด ในทันที ในงานประจำที่ทำ

คำว่า UCHA หมายความว่าอะไร?

ถาม: คำว่า UCHA หมายความว่าอะไร?

ตอบ: มีคนทายว่า มาจาก - UC(ความครอบคลุม ความกว้างขวาง) HA(การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล) - U(คล้าย Ubuntu: open and available to others, affirming of others:humanity to others) Cha(Challenge) - sUCHArt ?? - UC(University of California) HA() - UC(UCHI=home(Japanese)) HA(Ha Ha Ha Datamining)

จะขอโปรแกรมแบบ UCHA ไปใช้ได้หรือไม่คะ ?

ถาม: จะขอโปรแกรมตัวอย่างที่ใช้สร้างระบบงานแบบ UCHA ไปใช้ที่ทำงานได้หรือไม่คะ ?

ตอบ: หากฟังการบรรยายสาธิตแล้วชอบใจ พอใจในระบบดังกล่าว และ ต้องการทดลองนำระบบนี้มาใช้กับ งานที่ท่านทำอยู่ (งานวิชาการ งานบริหาร งานพัฒนาคุณภาพ และ ฯลฯ ) ในเบื้องต้น ขอแนะนำให้ ขอสร้างงานของท่าน กับระบบที่ทีมวิทยากรมีอยู่ก่อน (แทนที่จะเริ่มต้นด้วย การพยายามสร้างระบบคอมพ์เอง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานาน ใช้งบประมาณมาก และ ฯลฯ) โดยกรุณาแจ้งความจำนง ขอใช้ระบบมาที่วิทยากร หลังจากนั้นก็จะมีการนัดหมายกันมาพบปะ พูดคุย เพื่อสร้างงานของท่าน พร้อมทั้งลงมือสร้างงาน ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ สอง ของการพบกัน โดยคาดหวังว่า ท่านจะสามารถเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันนั้น ฝ่ายวิทยากรจะมอบ ชื่อ และ รหัสผ่าน ให้เอาไปใช้งานในวันนั้น (ใช้เวลาสร้างงานประมาณ 4 ชม. ต่อ 1 งาน) และ หากเรียนรู้ การใช้โปรแกรม UCHA ที่ทีมวิทยากรให้ทดลองใช้ก่อนไปช่วง ระยะเวลาหนึ่งแล้ว ผู้ใช้ไม่ชอบใจ ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปสร้างเทคโนโลยีเอง ซึ่งนอกจากจะเป็นการเสียเวลา กับการขอ รองบประมาณชื้อระบบคอมพ์ และ เครือข่าย การฝึกการติดตั้งโปรแกรม ทดลองระบบ จนสามารถใช้ได้คล่อง จะใช้เวลาเป็นปี และ มักจะไม่สำเร็จเท่าที่ควร หากจะเปรียบเทียบกับการนำมาใช้งานให้ชำนาญก่อน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอทราบวิธีใช้โปรแกรมระบบข้อมูลแบบ UCHA ที่ Demo อย่างง่ายๆ

ถาม: ขอทราบวิธีใช้โปรแกรมระบบข้อมูลแบบ UCHA ที่ Demo อย่างง่ายๆ เพราะไม่ค่อยอยากจะจำศัพท์คอมพิวเตอร์ และ ชอบลืม

ตอบ: วิธีใช้โปรแกรมนี้อย่างง่ายๆ มีเครื่องมือหลัก 2 เครื่องมือ(เครื่องมือย่อยมีหลายอ้น) ซึ่งเข้าใจการใช้ จะสามารถเรียกดูข้อมูลเพื่อตอบข้อสงสัยได้เกือบทั้งหมด เครื่องมือหลักอันที่ 1: (เลื่อนmouse ไปที่หัวช่อง(Column)ที่ท่านต้องการดูรายละเอียด แล้วคลิ๊ก:) - เมื่อเริ่มต้นใช้โปรแกรมUCHA จะมีข้อมูลที่เก็บไว้ แสดงออกหน้าจอภาพ(เรียกว่า หน้าจอ 1) ให้ท่านได้ดูรายละเอียดของข้อมูลในช่องต่างๆ เมื่อท่านต้องการนับในช่องใดช่องหนึ่ง(Column)ว่ามีข้อมูล(เหมือนกัน)อย่างละเท่าไร ให้เลื่อนmouse ไปที่หัว Columnนั้น แล้วคล๊ก… โปรแกรมก็จะนับข้อมูลใน column นั้น แล้วแสดงผลการนับในหน้าจอใหม่(เรียกว่า หน้าจอ 2) เครื่องมือนี้เรียกว่า Group and Count เครื่องมือหลักอันที่ 2: (เลื่อนmouse ไปที่หน้าแถว(Row) แล้วคลิ๊ก:) - เมื่อข้อมูล หน้าจอ2 แสดงออกหน้าจอภาพ… ท่านก็จะทราบว่าแต่ละกลุ่มของข้อมูลมีจำนวนข้อมูลมากหรือน้อย หากท่านต้องการเลือกดูเฉพาะข้อมูลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง(ที่เกิดจากการใช้เครื่อง มือหลักอันที่ 1) ให้เลื่อนmouse ไปที่หน้ารายการในแถว(Row)นั้น แล้วคลิ๊ก mouse… โปรแกรมก็จะเอาข้อมูลเฉพาะกลุ่มที่ท่านต้องการ นำขึ้นหน้าจอ โดยจะกลับไปแสดงข้อมูลทั้งหมดที่ท่านได้เลือกไว้ ในรูปแบบหน้าจอ 1 โดยข้อมูลกลุ่มอื่นๆ จะถูกกรองออกไปไม่ให้เห็น เครื่องมือนี้ทำหน้าที่เหมือนการกรอง จึงเรียกว่า Filter

ด้วยเครื่องมือหลักทั้งสองอันนี้ เมื่อดูข้อมูล แล้วคลิ๊ก ทำซ้ำๆ วนไปเรื่อยๆ ท่านจะสามารถเข้าไปถึงข้อมูลชุดต่างได้ทั้งหมด จนครบทุกมิติของข้อมูลชุดนั้น ไม่ว่าจะเป็นคลิ๊กดูข้อมูลไปเรื่อยๆ หรือ การคลิ๊กถอยหลังกลับ

สำหรับเครื่องมือย่อยอื่นๆ ที่ยังไม่อธิบาย นานๆจะใช้สักครั้ง มักจะใช้ในกรณีที่มีคำถามที่ซับซ้อน หรือ เพื่อทำหน้าที่อย่างอื่น ซึ่งจะอธิบายให้ทราบในโอกาสต่อไป

งานฝากกับระบบ UCHA คนอื่นๆจะมองเห็นหรือไม่

ถาม: งานที่หนูไปฝากกับระบบของอาจารย์ คนอื่นๆจะมองเห็นหรือไม่ หรือ ผู้ที่ฝากคนอื่นๆ จะมองเห็นงานของหนูหรือไม่

ตอบ: งานของใครของคนนั้น คนอื่นไม่สามารถมองเห็นได้ เพราะถือเป็นความลับของเจ้าของงาน เจ้าของงานจะต้องรักษารหัสผ่านของท่านไว้ให้ดี อย่าให้ผู้อื่นล่วงรู้ ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์ที่จะให้ผู้อื่นได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลของท่าน บ้าง ก็สามารถแสดงความจำนงได้ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผยเป็นบางส่วน หรือ ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผยสำหรับบุคคลบางกลุ่ม หรือ ทั้งหมด

เจ้าของข้อมูลจะต้องทำการสำรองข้อมูลของท่าน ไว้ที่เครื่องของท่านเองอย่างสม่ำเสมอ เพราะหากมีอุบัติเหตุเครื่อง Server เสีย ข้อมูลหาย ข้อมูลที่ท่านสำรองไว้สามารถนำมาทำใหม่ได้โดยง่าย ในอนาคตหากมีผู้สนับสนุนอัตรากำลังบุคคลให้กับงานนี้ ทางserver ก็จะช่วย สำรองข้อมูลให้ท่านได้

เพิ่งเริ่มใช้ จะขอเพิ่มช่องได้หรือไม่คะ ?

ถาม: เพิ่งเริ่มใช้วันนี้ จะขอเพิ่มช่องของงานได้หรือไม่คะ ?

ตอบ: ที่ทำไว้แล้ว ลองใช้ไปก่อนครับ เพราะการดัดแปลงแต่ละครั้ง ไม่ต่างกับเริ่มทำใหม่ ใช้เวลามากหลายชม. บางครั้งหลายวัน การเพิ่มช่องจะทำให้ในการไปสอนคราวต่อไปครับ เพราะหากใช้จริงไปสักระยะหนึ่ง จนเชี่ยวชาญ ชำนาญแล้ว ก็อาจมีความต้องการเพิ่มช่องอีก ๆ เพื่อให้งานสมบูรณ์ ซึ่งจะเอาไปทำในการสอน คราวต่อไปครับ ระหว่างฝึกการใช้งานนี้ นี้โปรดรอว่าทาง รพ.จะพร้อมให้ไปสอนต่อเมื่อไร หากรู้สึกว่ารอนานเกินไป ท่านรองยังไม่ได้จัดเวทีให้ ก็สามารถขอมาพบได้ที่กรมการแพทย์ (เพื่อสอนก่อนคนอื่น) (โทรนัดหมายกัน) ช่วงนี้ ช่วยประสานให้ท่านรองรีบคัดเลือกงานอื่นที่จะทำเพิ่มเข้ามาอีก 2 งาน จะได้ไปสอนพร้อมๆกัน 3 งาน และ ให้งานอื่นที่สนใจได้ศึกษาไปด้วยกัน (เมื่อเกิดความชำนาญ แล้ว การสร้างงานที่ 4-5-6-7…ก็แทบจะไม่ต้องสอนเพราะได้เรียนรู้ไปกับสามงานแรกแล้ว อีกทั้งยังมีบุคลากรจาก 3 งานแรกช่วยเป็นครูสอนเบื้องต้นให้ด้วย)

เรียกดูข้อมูลจากช่วงเวลาหนึ่ง ถึง อีกช่วงเวลาหนึ่ง

ถาม: ต้องการเรียกดูข้อมูลจากช่วงเวลาหนึ่ง ถึง อีกช่วงเวลาหนึ่ง ต้องทำอย่างไรคะ

ตอบ: ต้องการสั่งหาเป็นช่วงเวลาในฟิลด์ DateAdmission ที่อยู่ในช่วงตั้งแต่วันที่ 2007 01 01 ถึง 2007 01 31 ให้ ใช้คำสั่ง between

ตัวอย่างเช่น: DateAdmission between '20070101' and '20070131' :(มีเครื่องหมายคำพูดเขี้ยวเดียวด้วยนะ)

ต้องการลบข้อมูล ทำอย่างไร

ถาม: ต้องการลบข้อมูล ทำอย่างไร ตอบ: การลบข้อมูล ทำไม่ได้ แต่ให้ใช้วิธี เรียกมา edit แล้วใส่เครื่องหมาย - แทน แล้วกดupdate กลายเป็น เรคอร์ดว่าง เมื่อมีข้อมูลใหม่ ให้ใช้วิธีเขียนทับ เรคอร์ด ที่เป็น - (Edit replace and update) แทนการ add ข้อมูลใหม่

แนะนำการเข้าระบบ https

1.พิมพ์ชื่อ server และ directory  ที่จะไปใช้งาน หลังคำว่า https:// [อย่าลืมตัว s  นะครับ ไม่ใช่ http:// ส่วนใหญ่ชอบลืมใส่] ดูตัวอย่างตามภาพ2.เครื่องบางเครื่องจะแสดงหน้าจอแบบภาพข้างล่างนี้ ลองอ่านดู เขาจะว่าอย่างไร ให้คลิ๊กบันทัด รองสุดท้าย ที่เขียนว่า continue to this website(not recommended) 3. ถึงหน้าจอนี้ สำคัญมาก ต้องให้ความสนใจ ให้ตอบ No ถ้าตอบ Yes เครื่องจะจำรหัสผ่านของเราไว้ เมื่อมีคนอื่นมาใช้ จะเข้าได้เลยในความรับผิดชอบตามชื่อของเรา
(หากสร้างควมเสียหาย เราต้องรับผิดชอบ)   

4. ที่หน้าจอนี้ ให้คลิ๊ก Yes จึงจะเข้าระบบเพื่อใช้งานได้  เข้าระบบ https ไม่ได้ กรอกชื่อ รหัสผ่าน ไม่เข้า กลับมาให้กรอกชื่อ รหัสผ่าน ใหม่

บน Internet Exlorer แก้ไขดังนี้

  • เข้าไปที่ tools / internet options /

  • เมื่อเข้าไปในหน้าจอของ internet options แล้ว ให้เลือกแผ่น(tab) Privacy / ให้สังเกตุที่ ด้านซ้าย (First-party cookies) ถ้าบันทัดที่มีคำว่า block ถูกติ๊กไว้ ่ทานจะลอกอินเข้าระบบไม่ได้ ให้ท่านไปเลือกติ๊กที่ Accept ก็จะใช้งานได้เลย (กรณีนี้ Third-party cookies ก็ติ๊ก acceptไว้)

หลังจากนี้ หากไปเลือกติ๊กThird-party cookies เป็น block ก็ไม่มีผลต่อระบบการลอกอินของเรา สำหรับการติ๊กแบบอื่นยังลองไม่ได้ทดลอง ใครลองแล้วเขียนเมล์มาบอกด้วยนะ

พอคัด link เข้าไปก็ เป็นแบบนี้ค่ะ อย่างไรก็เข้าไปไม่ได้ค่ะ

พอคัด link เข้าไปก็ เป็นแบบนี้ค่ะ อย่างไรก็เข้าไปไม่ได้ค่ะ เป็นเฉพาะบางเครื่อง เครื่องที่บ้านไม่เป็น

หน้าจอแบบนี้ มีถามมาบ่อยๆ และส่วนใหญ่จะเลือกคล๊ก พาฉันออกไปจากที่นี่ ก็จะหลุดไปเลย

ข้อแนะนำ:: ที่หน้าจอนี้ ให้เลือกคลิ๊ก ฉันเข้าใจถึงความเสี่ยง ก็น่าจะใช้ได้เลย

กรุณาลองดู ได้ผลประการใด กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับ

1-ucha/z-all-files/3z_faq.txt · Last modified: 2010/01/20 07:16 by admin
Back to top
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0