This is an old revision of the document!


คำถามที่ถามบ่อย

ระบบข้อมูล UCHA: FAQ [กรุณาสอบถาม เสนอความช่วยเหลือ ช่วยสนับสนุน มาทาง email tawetong @thaimail.com ใช้คำนำหน้าเรื่องเป็น UCHA: ]

จะต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่อย่างไร

ถาม: หนูเป็นนักวิชาการ ได้ฟังอจ. บรรยาย และ สาธิต ระบบข้อมูลแบบUCHA แล้ว เห็นว่ามีประโยชน์มาก อยากได้แบบนี้มานานแล้ว อยากเรียนถามว่าหากหนูต้องการใช้กับงานของหนู จะต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่อย่างไร

ตอบ: ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ ออกแบบงานแล้วขอใช้มาที่กรมการแพทย์เลยครับ นักวิชาการด้านสาธารณสุขของเราควรใช้เวลากับวิชาการด้านสาธารณสุขให้มากที่สุด ไม่ควรมาเสียเวลากับการสร้างเทคโนโลยี เรื่องเทคโนโลยีจะมีผู้ support ให้ ในระยะแรก สำนักงานที่ปรึกษาจะสนับสนุนด้านเทคโนโลยีทั้งหมดให้ท่าน และ กำลังหาผู้สนับสนุนมืออาชีพต่อไป ขอให้ท่านพยายามใช้ UCHA สร้างความรู้ด้านสาธารณสุขให้มากๆ เพื่อประชาชนจะได้อุ่นใจมากขึ้น และ พยายามใช้ความรู้ที่ได้ใหม่ๆ ไปพัฒนาคุณภาพ ให้ดียิ่งขึ้น การทำKM หากมุ่งแต่จะจัดการความรู้ (มีกิจกรรมจัดการมากมาย) โดยให้ความสำคัญเพียงเล็กน้อยกับการสร้างความรู้ที่มีหลักฐาน(มีกิจกรรมน้อย มาก) และ เริ่มต้นจากความรู้ในตัวคนจากความทรงจำอย่างเดียว(Tacit Knowledge) อาจทำให้พลังในการแข่งขันกันด้านความรู้น้อยกว่า การทำKM ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้จากหลักฐาน จากการทำงานประจำ ซึ่งระบบข้อมูลแบบ UCHA จะเข้ามาเสริมความแข็งแรง ณ.จุดนี้ ซึ่งอีกไม่นานท่านที่ใช้ UCHA จะพบว่า ความรู้จากความทรงจำอย่างเดียว มีความผิดพลาดไม่น้อย เมื่อเทียบกับความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีที่ตอบข้อสงสัยได้แบบไม่มีข้อจำกัด ในทันที ในงานประจำที่ทำ

คำว่า UCHA หมายความว่าอะไร?

ถาม: คำว่า UCHA หมายความว่าอะไร?

ตอบ: มีคนทายว่า มาจาก - UC(ความครอบคลุม ความกว้างขวาง) HA(การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล) - U(คล้าย Ubuntu: open and available to others, affirming of others:humanity to others) Cha(Challenge) - sUCHArt ?? - UC(University of California) HA() - UC(UCHI=home(Japanese)) HA(Ha Ha Ha Datamining)

จะขอโปรแกรมแบบ UCHA ไปใช้ได้หรือไม่คะ ?

ถาม: จะขอโปรแกรมตัวอย่างที่ใช้สร้างระบบงานแบบ UCHA ไปใช้ที่ทำงานได้หรือไม่คะ ?

ตอบ: หากฟังการบรรยายสาธิตแล้วชอบใจ พอใจในระบบดังกล่าว และ ต้องการทดลองนำระบบนี้มาใช้กับ งานที่ท่านทำอยู่ (งานวิชาการ งานบริหาร งานพัฒนาคุณภาพ และ ฯลฯ ) ในเบื้องต้น ขอแนะนำให้ ขอสร้างงานของท่าน กับระบบที่ทีมวิทยากรมีอยู่ก่อน (แทนที่จะเริ่มต้นด้วย การพยายามสร้างระบบคอมพ์เอง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานาน ใช้งบประมาณมาก และ ฯลฯ) โดยกรุณาแจ้งความจำนง ขอใช้ระบบมาที่วิทยากร หลังจากนั้นก็จะมีการนัดหมายกันมาพบปะ พูดคุย เพื่อสร้างงานของท่าน พร้อมทั้งลงมือสร้างงาน ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ สอง ของการพบกัน โดยคาดหวังว่า ท่านจะสามารถเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันนั้น ฝ่ายวิทยากรจะมอบ ชื่อ และ รหัสผ่าน ให้เอาไปใช้งานในวันนั้น (ใช้เวลาสร้างงานประมาณ 4 ชม. ต่อ 1 งาน) และ หากเรียนรู้ การใช้โปรแกรม UCHA ที่ทีมวิทยากรให้ทดลองใช้ก่อนไปช่วง ระยะเวลาหนึ่งแล้ว ผู้ใช้ไม่ชอบใจ ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปสร้างเทคโนโลยีเอง ซึ่งนอกจากจะเป็นการเสียเวลา กับการขอ รองบประมาณชื้อระบบคอมพ์ และ เครือข่าย การฝึกการติดตั้งโปรแกรม ทดลองระบบ จนสามารถใช้ได้คล่อง จะใช้เวลาเป็นปี และ มักจะไม่สำเร็จเท่าที่ควร หากจะเปรียบเทียบกับการนำมาใช้งานให้ชำนาญก่อน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอทราบวิธีใช้โปรแกรมระบบข้อมูลแบบ UCHA ที่ Demo อย่างง่ายๆ

ถาม: ขอทราบวิธีใช้โปรแกรมระบบข้อมูลแบบ UCHA ที่ Demo อย่างง่ายๆ เพราะไม่ค่อยอยากจะจำศัพท์คอมพิวเตอร์ และ ชอบลืม

ตอบ: วิธีใช้โปรแกรมนี้อย่างง่ายๆ มีเครื่องมือหลัก 2 เครื่องมือ(เครื่องมือย่อยมีหลายอ้น) ซึ่งเข้าใจการใช้ จะสามารถเรียกดูข้อมูลเพื่อตอบข้อสงสัยได้เกือบทั้งหมด เครื่องมือหลักอันที่ 1: (เลื่อนmouse ไปที่หัวช่อง(Column)ที่ท่านต้องการดูรายละเอียด แล้วคลิ๊ก:) - เมื่อเริ่มต้นใช้โปรแกรมUCHA จะมีข้อมูลที่เก็บไว้ แสดงออกหน้าจอภาพ(เรียกว่า หน้าจอ 1) ให้ท่านได้ดูรายละเอียดของข้อมูลในช่องต่างๆ เมื่อท่านต้องการนับในช่องใดช่องหนึ่ง(Column)ว่ามีข้อมูล(เหมือนกัน)อย่างละเท่าไร ให้เลื่อนmouse ไปที่หัว Columnนั้น แล้วคล๊ก… โปรแกรมก็จะนับข้อมูลใน column นั้น แล้วแสดงผลการนับในหน้าจอใหม่(เรียกว่า หน้าจอ 2) เครื่องมือนี้เรียกว่า Group and Count เครื่องมือหลักอันที่ 2: (เลื่อนmouse ไปที่หน้าแถว(Row) แล้วคลิ๊ก:) - เมื่อข้อมูล หน้าจอ2 แสดงออกหน้าจอภาพ… ท่านก็จะทราบว่าแต่ละกลุ่มของข้อมูลมีจำนวนข้อมูลมากหรือน้อย หากท่านต้องการเลือกดูเฉพาะข้อมูลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง(ที่เกิดจากการใช้เครื่อง มือหลักอันที่ 1) ให้เลื่อนmouse ไปที่หน้ารายการในแถว(Row)นั้น แล้วคลิ๊ก mouse… โปรแกรมก็จะเอาข้อมูลเฉพาะกลุ่มที่ท่านต้องการ นำขึ้นหน้าจอ โดยจะกลับไปแสดงข้อมูลทั้งหมดที่ท่านได้เลือกไว้ ในรูปแบบหน้าจอ 1 โดยข้อมูลกลุ่มอื่นๆ จะถูกกรองออกไปไม่ให้เห็น เครื่องมือนี้ทำหน้าที่เหมือนการกรอง จึงเรียกว่า Filter

ด้วยเครื่องมือหลักทั้งสองอันนี้ เมื่อดูข้อมูล แล้วคลิ๊ก ทำซ้ำๆ วนไปเรื่อยๆ ท่านจะสามารถเข้าไปถึงข้อมูลชุดต่างได้ทั้งหมด จนครบทุกมิติของข้อมูลชุดนั้น ไม่ว่าจะเป็นคลิ๊กดูข้อมูลไปเรื่อยๆ หรือ การคลิ๊กถอยหลังกลับ

สำหรับเครื่องมือย่อยอื่นๆ ที่ยังไม่อธิบาย นานๆจะใช้สักครั้ง มักจะใช้ในกรณีที่มีคำถามที่ซับซ้อน หรือ เพื่อทำหน้าที่อย่างอื่น ซึ่งจะอธิบายให้ทราบในโอกาสต่อไป

งานฝากกับระบบ UCHA คนอื่นๆจะมองเห็นหรือไม่

ถาม: งานที่หนูไปฝากกับระบบของอาจารย์ คนอื่นๆจะมองเห็นหรือไม่ หรือ ผู้ที่ฝากคนอื่นๆ จะมองเห็นงานของหนูหรือไม่

ตอบ: งานของใครของคนนั้น คนอื่นไม่สามารถมองเห็นได้ เพราะถือเป็นความลับของเจ้าของงาน เจ้าของงานจะต้องรักษารหัสผ่านของท่านไว้ให้ดี อย่าให้ผู้อื่นล่วงรู้ ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์ที่จะให้ผู้อื่นได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลของท่าน บ้าง ก็สามารถแสดงความจำนงได้ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผยเป็นบางส่วน หรือ ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผยสำหรับบุคคลบางกลุ่ม หรือ ทั้งหมด

เจ้าของข้อมูลจะต้องทำการสำรองข้อมูลของท่าน ไว้ที่เครื่องของท่านเองอย่างสม่ำเสมอ เพราะหากมีอุบัติเหตุเครื่อง Server เสีย ข้อมูลหาย ข้อมูลที่ท่านสำรองไว้สามารถนำมาทำใหม่ได้โดยง่าย ในอนาคตหากมีผู้สนับสนุนอัตรากำลังบุคคลให้กับงานนี้ ทางserver ก็จะช่วย สำรองข้อมูลให้ท่านได้

เพิ่งเริ่มใช้ จะขอเพิ่มช่องได้หรือไม่คะ ?

ถาม: เพิ่งเริ่มใช้วันนี้ จะขอเพิ่มช่องของงานได้หรือไม่คะ ?

ตอบ: ที่ทำไว้แล้ว ลองใช้ไปก่อนครับ เพราะการดัดแปลงแต่ละครั้ง ไม่ต่างกับเริ่มทำใหม่ ใช้เวลามากหลายชม. บางครั้งหลายวัน การเพิ่มช่องจะทำให้ในการไปสอนคราวต่อไปครับ เพราะหากใช้จริงไปสักระยะหนึ่ง จนเชี่ยวชาญ ชำนาญแล้ว ก็อาจมีความต้องการเพิ่มช่องอีก ๆ เพื่อให้งานสมบูรณ์ ซึ่งจะเอาไปทำในการสอน คราวต่อไปครับ ระหว่างฝึกการใช้งานนี้ นี้โปรดรอว่าทาง รพ.จะพร้อมให้ไปสอนต่อเมื่อไร หากรู้สึกว่ารอนานเกินไป ท่านรองยังไม่ได้จัดเวทีให้ ก็สามารถขอมาพบได้ที่กรมการแพทย์ (เพื่อสอนก่อนคนอื่น) (โทรนัดหมายกัน) ช่วงนี้ ช่วยประสานให้ท่านรองรีบคัดเลือกงานอื่นที่จะทำเพิ่มเข้ามาอีก 2 งาน จะได้ไปสอนพร้อมๆกัน 3 งาน และ ให้งานอื่นที่สนใจได้ศึกษาไปด้วยกัน (เมื่อเกิดความชำนาญ แล้ว การสร้างงานที่ 4-5-6-7…ก็แทบจะไม่ต้องสอนเพราะได้เรียนรู้ไปกับสามงานแรกแล้ว อีกทั้งยังมีบุคลากรจาก 3 งานแรกช่วยเป็นครูสอนเบื้องต้นให้ด้วย)

เรียกดูข้อมูลจากช่วงเวลาหนึ่ง ถึง อีกช่วงเวลาหนึ่ง

ถาม: ต้องการเรียกดูข้อมูลจากช่วงเวลาหนึ่ง ถึง อีกช่วงเวลาหนึ่ง ต้องทำอย่างไรคะ

ตอบ: ต้องการสั่งหาเป็นช่วงเวลาในฟิลด์ DateAdmission ที่อยู่ในช่วงตั้งแต่วันที่ 2007 01 01 ถึง 2007 01 31 ให้ ใช้คำสั่ง between

ตัวอย่างเช่น: DateAdmission between '20070101' and '20070131' :(มีเครื่องหมายคำพูดเขี้ยวเดียวด้วยนะ)

ต้องการลบข้อมูล ทำอย่างไร

ถาม: ต้องการลบข้อมูล ทำอย่างไร ตอบ: การลบข้อมูล ทำไม่ได้ แต่ให้ใช้วิธี เรียกมา edit แล้วใส่เครื่องหมาย - แทน แล้วกดupdate กลายเป็น เรคอร์ดว่าง เมื่อมีข้อมูลใหม่ ให้ใช้วิธีเขียนทับ เรคอร์ด ที่เป็น - (Edit replace and update) แทนการ add ข้อมูลใหม่

เข้าระบบ https ไม่ได้ กรอกชื่อ รหัสผ่าน ไม่เข้า กลับมาให้กรอกชื่อ รหัสผ่าน ใหม่

บน Internet Exlorer แก้ไขดังนี้

  • เข้าไปที่ tools / internet options /

  • เลือกแผ่น Privacy / ถ้าที่ block ถูกติ๊กไว้ ่ทานจะลอกอินเข้าระบบไม่ได้ ให้ไปติ๊กที่ Accept ก็จะใช้งานได้เลย

หาก

1-ucha/z-all-files/3z_faq.1249578686.txt.gz · Last modified: 2009/08/07 00:11 by admin
Back to top
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0