UCHA สสจ.นครศรีธรรมราช

ความเป็นมา

แนะนำระบบ UCHA ที่ รพ.มหาราช นครศรีธรรมราช

วันพฤหัสที่ 12 กพ. 52 เวลา 09.00 น. มึภาระกิจไปเป็นประธานพิธีเปิดงานโรคเรื้อรัง ไม่ติดต่อ โรงแรมทวินโลตัส (นกแอร์ DD7804 ดอนเมือง 06.00 นครศรีฯ 07.10 seat 37K) ของ สำนักวิจัย กรมการแพทย์ ในเวลา 13.30 น. ได้รับเกียรติเชิญไปบรรยาย ที่โรงพยาบาลมหาราช จ.นครศรีธรรมราช ในหัวข้อเรื่อง การสร้างความรู้จากงานประจำแนะนำระบบ UCHA ที่ สสจ. นครศรีธรรมราช

ในวันศุกร์ที่ 13 กพ. 52 ตอนเช้า เวลา 09.00 น. ได้มีโอกาสต้อนรับคณาจารย์ จากมูลนิธิโรคข้อ นำโดย อจ.พงษ์ศักดิ์ อจ.เสก ฯลฯ ที่ให้เกียรติมาบรรยายในที่ประชุม ของสำนักวิจัย ฯ กรมการแพทย์ ในเวลา 09.30 น. ได้ไปบรรยาย ประชุมสัมนา ระบบข้อมูล ที่สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดย ภก.นพพร (อจ.สมเกียรติ ร่วมไปด้วย) ฯลฯ

ข้อสรุปร่วมกันกับ สสจ.

  1. นำ อูฉะ มาใช้ในงานของ สสจ. เริ่มด้วย ผป.ใน(12 แฟ้ม เดิม)
  2. นำ อูฉะ มาใช้ในงานของมะเร็งปากมดลูก(12.00 น. เดินทางไปสนามบินตรัง ถึงเวลา 13.35 น. 14.30 น. เครื่องบินมาถึงตรัง 15.05 น. เดินทางกลับ ดอนเมือง(นกแอร์ DD7401 ตรัง 15.05 ดอนเมือง 16.30 seat 36A) 16.00 น. ถึงดอนเมือง)

งานแรกที่ทำ

  1. ผป.ใน(12 แฟ้ม เดิม)
  2. งานของมะเร็งปากมดลูก


บันทึกการทำงาน

520512 งาน12แฟ้มข้อมูล นำเข้า UCHA เรียบร้อยแล้ว (ข้อมูลตัวอย่างของ รพ.ทุ่งใหญ่)(12-15 พค.52 Piano)
520620 งานของมะเร็งปากมดลูก นำเข้า UCHA เรียบร้อยแล้ว
รอนัดจังหวัดเพื่อไปสาธิต หรับข้อมูล แก้ไขข้อมูล ฝึกการใช้งาน ( 2 วัน)

ศูนย์ข้อมูลต้นแบบ สำหรับจังหวัด

มีเจตนาจะให้
1. สร้างศูนย์ข้อมูลของจังหวัดที่รวบรวมข้อมูลจาก รพ. สถานบริการ ต่างๆในจังหวัด มารวมไว้ที่ศูนย์ข้อมูล ให้สามารถเรียกดูได้ตลอดเวลา

2. การนำเข้าข้อมูล เป็นการนำเข้าอัตโนมัติ จาก HosXp ของ รพ. ส่งเข้าเวบเวอร์เวอร์ของ สสจ. โดยทาง อจ.ชัยพร HosXp จะสร้างโปรแกรม ให้แต่ละโรงพยาบาลเพื่อทำหน้าที่ดึงข้อมูลออกมาจาก HosXp ส่งไป server ศูนย์ข้อมูล ทางอินเตอร์เน็ต
ในระยะเริ่มแรก เพื่อเป็นการทดสอบระบบ จะให้มีการดึงเอาข้อมูลด้านวิชาการ (ข้อมูลชุด 2552) จำนวน 56 ฟิลด์ ไม่เอาข้อมูลที่แสดงถึงบุคคล หรือ ข้อมูลที่ต้องระวัง (เอกสารแนบ ข้อมูลชุด 2552) http://202.183.204.125/ftp/Warehouse/DataSet1.xls

ระบบข้อมูลที่ใช้ดูข้อมูลในศูนย์ข้อมูล จะเป็นโปรแกรมอะไรก็ได้ซึ่งมีคุณสมบัติให้นักวิชาการ ผู้บริหาร ใช้งานได้โดยง่าย ไม่ต้องไปเรียนศัพท์ คำสั่ง คอมพิวเตอร์(ใช้วิธีการคลิ๊ก ที่ไม่ซับซ้อน) โปรแกรมจะต้องตอบคำถามได้ทุกมุมมองของข้อมูล ในทันที ประมวลผลด้วยความเร็วสูง ไม่เปลี่ยนตำแหน่งของข้อมูลขณะแสดงผล หรือ สั่งการ ทำงานบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ รับส่งข้อมูลได้ นำข้อมูลไปประมวลผลได้ทั้งหมด ฯลฯ

1-ucha/z-all-files/520212-nakonsri.txt · Last modified: 2009/09/24 21:04 by admin
Back to top
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0