ความรู้ในการศึกษาข้อมูลผู้ป่วยเพื่อการวิจัย สถาบันราชานุกูล

ความเป็นมา

อจ.มณีรัตน์

เริ่มต้นด้วย (520303)

 1. การบรรยายแนะนำให้รู้จัก ระบบข้อมูลแบบ UCHA
 2. การสร้างงาน

|| ||||

งานที่ทำ

 1. OPD (520618)

บันทึกการทำงาน

Workshop ครั้งที่ 1 (520303)
 - 1300-1430 Introduction to UCHA
 - 1430-1630 ฝึกการใช้โปรแกรม ด้วยสองคลิ๊ก ออกแบบงานของสถาบันฯ 

Workshop ครั้งที่ 2 (520xxx) 
ในภาพ: 
คุณ.. คุณ.. คุณ.. คุณ.. คุณ.. 
...
... 
...
...

 ในภาพ: 
 คุณ.. คุณ.. คุณ.. คุณ.. คุณ.. 
 ...
 ...
 ...


Workshop ครั้งที่ 3 (520618)  
  ในภาพ: 
  คุณ.. คุณ.. คุณ.. คุณ.. คุณ.. คุณ.. คุณ.. คุณ.. คุณ.. คุณ.. |
1-ucha/z-all-files/520303-rachanukul.txt · Last modified: 2009/07/19 08:20 by admin
Back to top
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0