ช่วยพัฒนา ระบบข้อมูล UCHA ด้วย Wiki ของDoku

12 December 2008

เราสร้าง wiki ucha ขึ้นมา เพื่ออะไร

 • เพื่อติดตาม ดูแล พัฒนา ระบบข้อมูล UCHA ให้สมบูรณ์ และ มีสมรรถนะสูงขี้น ๆ
 • เพื่อการสอน การเรียนรู้ การใช้ประโยชน์ ทั้ง ระบบ UCHA และ ระบบ wiki ไปพร้อมๆกัน แบบช่วยกันคนละไม้คนละมือ ลดภาระการถ่ายทอดความรู้ ไม่ต้องสอนแล้วสอนอีก
 • เพื่อช่วยกันสร้างงาน ประสาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 • เพื่อการสร้างความรู้(KG) การจัดการความรู้(KM) การพัฒนาคุณภาพงานประจำ(HA) หรือ งานอื่น ทั้งด้านบริหารและวิชาการ
 • เพื่อสร้างชุมชนผู้นำในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ ราคาถูก(ฟรี) ดีพอ และ พอดี ไปใช้เพื่อทำให้งานที่ทำมีประสิทธิภาพดีขึ้นเป็นลำดับ และหวังให้กลุ่มที่เข้ามาก่อน ช่วยกันเป็นครู ก. ขยายผลไปสู่เพื่อนร่วมงาน
 • เพื่อให้ก้าวสู่ยุค ถามอะไรมาตอบได้หมด(แบบมี evidence ไม่มั่ว ไม่ผิด) เป็นการเสริมให้การทำ KM แข็งแรงขึ้น ลดปัญหาของการให้คำตอบแบบคิดไปเอง
 • เพื่อให้หน่วยงานของเรา ประเทศของเรา ดีขึ้น ๆ จากการทำจริง ไม่ใช่พูดอย่างเดียวแต่ไม่ทำ หรือ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ด้วยวิธีประหยัด และ พอเพียง
 • ..
 • ..

การเข้าเยี่ยมชม wiki ucha

บุคคลทั่วไปสามารถเยี่ยมชม wiki uchaได้ โดยไม่ต้องใช้ password แต่หากต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมออกความเห็น ปรับปรุง แก้ไข ต่อเติม จะต้องสมัครเป็นสมาชิก (login/register) ภายหลังจากได้รับอนุญาต จะได้รับ password ให้ login เข้าระบบเพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมออกความเห็น ปรับปรุง แก้ไข ต่อเติม ฯลฯ ได้

ระบบ wiki UCHA นี้ จะเลือกใช้รูปแบบของการตั้งหัวข้อไว้ที่ด้านซ้ายของจอภาพเพื่อให้เลือกคลิ๊ก แล้วแสดงผลของการเลือกทางจอด้านขวา ในบทความที่นำเสนอ บางช่วงจะสามารถเลือกคลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดขยายความ หรือ ลิ๊งค์ไปที่อื่น …

การสมัครเป็นสมาชิก

 1. คลิกไปที่ Login
 2. คลิกไปที่ Register
 3. ใส่ข้อมูล username , full name , e-mail ให้ครบ
 4. รอผู้ดูแลระบบอนุญาต และ ให้ password จึงสามารถใช้ระบบได้อย่างสมบูรณ์
 5. เมื่อได้ password มาแล้ว ให้ login เข้าระบบ แล้วเปลี่ยน password ใหม่เป็นของท่านทันที

การเปลี่ยน Password

 1. Login เข้าระบบ
 2. เลือก Update Profile
 3. เปลี่ยน Password ได้ตามใจชอบ
1-ucha/z-all-files/9_wiki_ucha.txt · Last modified: 2009/02/24 13:08 (external edit)
Back to top
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0