เพิ่งเริ่มใช้ จะขอเพิ่มช่องได้หรือไม่คะ ?

ถาม: เพิ่งเริ่มใช้วันนี้ จะขอเพิ่มช่องของงานได้หรือไม่คะ ?

ตอบ: ที่ทำไว้แล้ว ลองใช้ไปก่อนครับ เพราะการดัดแปลงแต่ละครั้ง ไม่ต่างกับเริ่มทำใหม่ ใช้เวลามากหลายชม. บางครั้งหลายวัน การเพิ่มช่องจะทำให้ในการไปสอนคราวต่อไปครับ เพราะหากใช้จริงไปสักระยะหนึ่ง จนเชี่ยวชาญ ชำนาญแล้ว ก็อาจมีความต้องการเพิ่มช่องอีก ๆ เพื่อให้งานสมบูรณ์ ซึ่งจะเอาไปทำในการสอน คราวต่อไปครับ ระหว่างฝึกการใช้งานนี้ นี้โปรดรอว่าทาง รพ.จะพร้อมให้ไปสอนต่อเมื่อไร หากรู้สึกว่ารอนานเกินไป ท่านรองยังไม่ได้จัดเวทีให้ ก็สามารถขอมาพบได้ที่กรมการแพทย์ (เพื่อสอนก่อนคนอื่น) (โทรนัดหมายกัน) ช่วงนี้ ช่วยประสานให้ท่านรองรีบคัดเลือกงานอื่นที่จะทำเพิ่มเข้ามาอีก 2 งาน จะได้ไปสอนพร้อมๆกัน 3 งาน และ ให้งานอื่นที่สนใจได้ศึกษาไปด้วยกัน (เมื่อเกิดความชำนาญ แล้ว การสร้างงานที่ 4-5-6-7…ก็แทบจะไม่ต้องสอนเพราะได้เรียนรู้ไปกับสามงานแรกแล้ว อีกทั้งยังมีบุคลากรจาก 3 งานแรกช่วยเป็นครูสอนเบื้องต้นให้ด้วย)

1-ucha/z-all-files/add-field.txt · Last modified: 2009/09/05 10:21 by admin
Back to top
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0