เนื่องจากการทำงานเป็นแบบช่วยกันคนละไม้ คนละมือ จึงได้บทความเหล่านี้นำมาลงให้ผู้อื่นได้ใช้ประโยชน์
 สำหรับผู้ที่เข้ามาอ่าน และ ทดลองใช้ตามที่เขียนไว้ หากพบความไม่สมบูรณ์ของบทความ หรือ สำนวน หรือ 
 ขั้นตอน  กรุณาช่วยกันสร้างให้สมบูรณ์ยิ่งขี้น โดยการ cut เอาบทความเดิมไปตกแต่ง หรือ เขียนบทความ
 ขึ้นใหม่ตามที่เข้าใจ แล้ว ส่งกลับมาทางเมล์  เพื่อจะได้นำฉบับที่สมบูรณ์กว่าของท่าน ลงทับของเดิม ให้
 สอดคล้องกับการเป็น วิกิพีเดีย และ การช่วยกันสร้างงาน กรุณาลงชื่อด้วยเพื่อเป็นเกียรติ   

การสั่งให้ UCHA แสดงผลเพื่อนำไปทำต่อบนเอกเซล

 โดย ร.ต.หญิงวัฒนี  มณีเชษฐา  พยาบาล ห้องคลอด รพ.รร.6
โปรแกรมระบบ UCHA นี้ เมื่อส่งข้อมูลออกหน้าจอ จะสามารถ cut แล้ว นำไป paste ลงในโปรแกรมอื่นได้ เช่น นำไปลงใน เอกเซล เวิร์ด แต่บางครั้งพบว่าเมื่อนำลงไปแล้วอาจมีปัญหาในการใช้งานเพราะสิ่งที่ตัดออกไปมีการซ่อนโคดหลายตัวเอาไว้ เพื่อให้ผู้ใช้ UCHA สามารถคลิ๊กดูข้อมูลต่อไปเรื่อยๆ ดังนั้นเพ่อให้การส่งข้อมูลที่มีเฉพาะข้อมูลล้วนๆ(ไม่มีการซ่อนโคตต่างๆเอาไว้) จึงได้มีการสร้างโปรแกรมเพิ่มขึ้นใหม่เพื่อนำมาใช้สำหรับการ cut และ paste โดยเฉพาะ โปรแกรมนี้เรียกชื่อเต็มว่า display excel(ชื่อที่ใช้งานจริงชื่อว่า dispexcel) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การสั่งให้ UCHA แสดงผลเพื่อนำไปทำต่อบนเอกเซล

1. หาคำว่า Begin และคลิก Begin บริเวณด้านบนหน้าจอ

2. จะพบ Address ขึ้นมา ตัวอย่างเช่น https://202.183.204.125/ucha/p2/ObPMK.php?a=disp&p=0&cond=&o=rowid&ad=asc&i=12

3. มองหา ตัวอักษร disp (ย่อมาจาก display)

4. เติมตัวอักษร excel หลัง disp

5.จะพบ Address ขึ้นมา ตัวอย่างเช่น https://202.183.204.125/ucha/p2/ObPMK.php?a=dispexcel&p=0&cond=&o=rowid&ad=asc&i=12

6.จะปรากฎรูปแบบ Excel

การกำหนดข้อมูลเริ่มต้น และข้อมูลสุดท้ายด้วยตนเอง

วิธีการกำหนดตำแหน่งข้อมูลเริ่มต้น และ ข้อมูลสุดท้าย ให้เหมาะสม ด้วยตนเอง

1. p = starting point ข้อมูลเริ่มต้น

2. i = increment / interval จำนวนแถวจากข้อมูลเริ่มต้นถึงสุดท้าย

3. หาคำว่า Begin และคลิก Begin บริเวณด้านบนหน้าจอ

4. จะพบ Address ขึ้นมา ตัวอย่างเช่น https://202.183.204.125/ucha/p2/ObPMK.php?a=disp&p=0&cond=&o=rowid&ad=asc&i=12

5. ต้องการดูข้อมูลตั้งแต่ แถวที่ 10 และต้องการดูข้อมูลจำนวน 20 แถว มองหา ตัวอักษร p= และ i=

6. จากตัวอย่าง https://202.183.204.125/ucha/p2/ObPMK.php?a=disp&p=0&cond=&o=rowid&ad=asc&i=12 ให้เปลี่ยนตัวเลขในช่อง p=0 เป็น p=9 และ i=12 เป็น i=20

7. จะปรากฎ ข้อมูลแถวที่ 10 เป็นต้นไปเป็นจำนวน 20 แถว

1-ucha/z-all-files/man-dispexcel.txt · Last modified: 2009/09/05 09:48 by admin
Back to top
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0