เนื่องจากการทำงานเป็นแบบช่วยกันคนละไม้ คนละมือ จึงได้บทความเหล่านี้นำมาลงให้ผู้อื่นได้ใช้ประโยชน์
 สำหรับผู้ที่เข้ามาอ่าน และ ทดลองใช้ตามที่เขียนไว้ หากพบความไม่สมบูรณ์ของบทความ หรือ สำนวน หรือ 
 ขั้นตอน  กรุณาช่วยกันสร้างให้สมบูรณ์ยิ่งขี้น โดยการ cut เอาบทความเดิมไปตกแต่ง หรือ เขียนบทความ
 ขึ้นใหม่ตามที่เข้าใจ แล้ว ส่งกลับมาทางเมล์  เพื่อจะได้นำฉบับที่สมบูรณ์กว่าของท่าน ลงทับของเดิม ให้
 สอดคล้องกับการเป็น วิกิพีเดีย และ การช่วยกันสร้างงาน กรุณาลงชื่อด้วยเพื่อเป็นเกียรติ

วิธีแก้ข้อมูลที่ไม่ได้เติมข้อมูล

 โดย ร.ต.หญิงวัฒนี  มณีเชษฐา  พยาบาล ห้องคลอด รพ.รร.6
….

วิธีแก้ข้อมูลที่ไม่ได้เติมข้อมูล

บางครั้งอาจพบ ว่าเมื่อคลิกข้อมูลที่ให้ผลออกมาเป็นเปอร์เซนต์ และเป็นกราฟแท่ง พบว่าหัวข้อของข้อมูลขาดหายไป ต้องการเพิ่มเติมหัวข้อนั้น

1. ตัวอย่างเช่นคลิกหัวข้อ x ปรากฎผลเป็น 1,2,3 และช่องว่างโบ๋ = หัวข้อของข้อมูลขาดหายไป

2. กลับไปที่หน้า see all เพื่อดูผลข้อมูลทั้งหมด

3. คลิก @ ( หมายถึง source ascending) ที่อยู่ในช่องข้อมูล x

4. ข้อมูลที่มีช่องว่างโบ๋จะโผล่ขึ้นมา

5. เข้าไปแก้ข้อมูลนั้น เมื่อแก้เสร็จเรียบร้อย ให้กด update เป็นอันเสร็จสิ้น

1-ucha/z-all-files/man-findfield.txt · Last modified: 2009/09/05 09:49 by admin
Back to top
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0