[กลับไปหน้าจอแรกของ UCHA]

เนื่องจากการทำงานเป็นแบบ อาสาสมัคร คือช่วยกันคนละไม้ คนละมือ 
จึ้งได้บทความที่นำลงตามที่ช่วยกันทำมา   สำหรับผู้ที่เข้ามาอ่าน ทดลองใช้
ตามที่เขียนไว้ อาจจะพบความไม่สมบูรณ์ของบทความ หรือ สำนวน หรือ ขั้นตอน  
กรุณา cut เอาบทความเดิมไปตกแต่ง หรือ เขีบนใหม่ตามที่เข้าใจ แล้วส่งกลับมา
ทางเมล์  เพื่อจะได้นำฉบับที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นลงทับของเดิม  ให้สมกับการเป็น วิกิพีเดีย 
และ การช่วยกันสร้างงาน

การใช้งาน โปรแกรมระบบข้อมูล UCHA

1-ucha/z-all-files/user-howto.txt · Last modified: 2011/01/18 15:27 by admin
Back to top
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0