[กลับไปหน้าจอแรกของ UCHA]

เนื่องจากการทำงานเป็นแบบ อาสาสมัคร คือช่วยกันคนละไม้ คนละมือ จึ้งได้บทความที่นำลงตามที่ช่วยกันทำมา 
สำหรับผู้ที่เข้ามาอ่าน ทดลองใช้ตามที่เขียนไว้ อาจจะพบความไม่สมบูรณ์ของบทความ หรือ สำนวน หรือ ขั้นตอน  
กรุณา cut เอาบทความเดิมไปตกแต่ง หรือ เขีบนใหม่ตามที่เข้าใจ แล้วส่งกลับมาทางเมล์  เพื่อจะได้นำฉบับที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นลงทับของเดิม  
ให้สมกับการเป็น วิกิพีเดีย และ การช่วยกีันสร้างงาน

หนังสือคู่มือ แผ่นพับ แนะนำการใช้โปรแกรม UCHA

1-ucha/z-all-files/user-manual1.txt · Last modified: 2011/01/18 15:26 by admin
Back to top
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0