คำถามที่ถามบ่อย

รวบรวมตามลำดับเวลา

  • ถาม เป็นห่วงว่า UV จะเป็นอันตรายต่อมนุษย์
  • ตอบ เราเลือกใช้ UV C เพราะเป็นที่รู้กันมานานแล้วว่าเป็น UV ย่านที่ไม่มีอันตรายต่อมนุษย์ (UV A, UV B เป็นอันตรายต่อมนุษย์) ในคนที่สัมผัสแสง(รังสี)UV C นานๆ อาจจะมีการระคายเคืองบ้าง ไม่ต่างกับการถูกแสงแดดนานๆ อย่างไรก็ตาม ระบบที่สร้างขึ้นนี้เป็นระบบปิด ปิดไม่ให้รังสีรั่วออกมาภายนอก จึงไม่มีปัญหาที่กังวลกัน มีการใช้งานในลักษณะนี้มานานแล้วในทุกโรงพยาบาล ในห้องเพาะเลี้ยงเชื้อโรค แต่ยังไม่มีการนำออกมาใช้ในที่รอตรวจ และ ห้องตรวจโรค


  • ถาม สามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้ใหม
  • ตอบ UV C สามารถทำลายเชื้อไวรัส และ แบคทีเรียได้ ที่ความเข้ม และ เวลาที่เหมาะสม


  • ถาม การดูดอากาศเข้า และ พ่นลมออกมาเป็นห่วงว่าจะทำให้อากาศคลุ้ง
  • ตอบ


  • ถาม
  • ตอบ
3-med-tech/uv-mask/uv-aircleaner5.txt · Last modified: 2009/08/02 09:41 by admin
Back to top
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0