SWINE FLU: Alert:

@ ใช้ระบบข้อมูล UCHA ในการเก็บ วิเคราะห์ข้อมูล

คำแนะนำสำหรับประชาชน

ไวรัสต้นเหตของโรคอยู่ในเสมหะ น้ำมูก น้ำลาย ของผู้ป่วย(ผู้ป่วยบางคนมีอาการของไข้หวัด ผู้ป่วยบางคนไม่มีอาการผิดปกติิ) เมื่อผู้ป่วยไอหรือ จาม เสมหะ น้ำมูก น้ำลาย ของผู้ป่วย จะออกมาเป็นละอองฝอย ลอยอยู่ในอากาศ ละอองที่มีขนาดใหญ่ ภายหลังพุ่งออกมาไม่นาน จะตกลงสู่พื้น หรือ ตกลงสู่วัตถุ สิ่งของ ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ส่วนละอองที่มีขนาดเล็ก จะล่องลอยในอากาศได้นานๆ แม้ผู้ที่ไอปล่อยเชื้อโรคออกมา ได้ออกไปจากที่นั้นแล้วก็ตาม

ละอองฝอยที่มีขนาดใหญ่ที่่ตกลงสู่พื้น วัตถุ สิ่งของ มีน้ำเป็นส่วนประกอบ เมื่อเวลาผ่านไป น้ำจะระเหยออกไป ละอองเชื้อที่เหลือจะมีขนาดเล็กลง จนสามารถล่องลอยได้อีก เช่น โดยลมพัด เป็นต้น

คนปกติที่ยังไม่ป่วย ยังไม่ติดเชื้อ หากหายใจเอาละอองเชื้อโรคเหล่านี้เข้าไปในระบบทางเดิยหายใจ หรือ ละอองเชื้อโรคที่ล่องลอยเหล่านี้เข้าไปที่เยื่อบุตา ไวรัสจะผ่านเยื่อบุอ่อนเข้าไปในร่างกาย ทำให้ผู้รับเชื้อ ติดเชื้อได้ ในทำนองคล้ายกัน เมื่อคนปกติที่ยังไม่ป่วย ใช้มือไปหยิบจับวัตถุที่มีละอองเชื้อโรคเกาะอยู่ เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได โต๊ะวางของ ปุ่มกดลิพท์ ปากกา แป้นคีย์บอร์ด ฯลฯ เชื้อโรคจะติดมา เมื่ิอเผลอไปแคะจมูก ขยี้ตา เกา จะทำให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายกว่า และมากกว่า(เพราะการแะ ขยี้ เกา) ทำให้เกิดโรคได้เช่นกัน

ในเมื่อผู้ที่แพร่เชื้อได้มีทั้งผู้ที่มีอาการ(รู้ตัวว่าป่วย, คิดว่าไม่ใช่หวัดH1N1)และ ผู้ที่ไม่มีอาการอะไรผิดปกติ(นึกว่าตัวเองไม่ป่วย) หากบุคคลเหล่านี้ไอ หรือ จาม หรือ ขากเสมหะ จะแพร่เชื้อโรคสู่สิ่งแวดล้อมทันที และ กระจายโรคไปสู่คนข้างเคียง ประกอบกับโรคนี้เป็นโรคใหม่ และมีคุณสมบัติที่จะติดต่อไปยังมนุษย์ได้ง่ายกว่าหวัดที่เคยรู้จักหลายเท่า ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ทุกคนที่ไอจามต้องปิดปาก จมูก ทุกครั้ง การปิดปาก ปิดจมูก จะช่วยลดปริมาณเชื้อที่ออกมาสู่อากาศให้ลดน้อยลงได้อย่างมาก จึงขอเน้นให้ทุกคน (ไม่ใช่เฉพาะคนที่ป่วย เพราะคนที่ไม่มีอาการผิดปกติส่วนหนึ่งก็เป็นโรคนี้ และ สามารถแพร่เชื้อได้(ติดเชื้อ แพร่เชื้อ แต่ไม่มีอาการ)

ประเด็นที่จะคุยต่อ

  • การปิดปาก จมูก ด้วย มือ ผ้าเช็ดหน้า ผ้าปิดปาก กระดาษชำระ แขนเสื้อ มีเรื่องต้องคุยกันอีกเยอะ
  • การที่ผู้ปล่อยเชื้อไปปล่อยเชื้อในบริเวณที่ผู้คนแออัด การระบายอากาศไม่ดี
  • กรณีที่มีสมาชิกในบ้านป่วย 1 คน แพร่เชื้อในบ้าน และ ทำให้คนในบ้านทั้งหมด หรือ เกือบทั้งหมดป่วยตาม

(ยังมีต่อ) นพ.ทวีทอง กออนันตกูล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมการแพทย์ (11 07 2552)ต่างความคิด ต่างเหตุผล

ความจริงเกี่ยวกับไข้หวัด 2009

จาก จากpantip เขียนดีค่ะ มี link ถึงหน้าอื่นที่เขียนเรื่่องนี้ไว้ด้วย (ประชาชนคนหนึ่ง)

  • ถึงสื่อมวลชนทุกท่าน ผมจะบอกความจริงเรื่อง ไข้หวัด 2009 ให้ทราบ

Sources BackUp
หมายเหตุ การติดตามขาดตอนไปช่วงหนึ่ง เนื่องจากข้อมูลที่หาได้ในประเทศ ไม่สมบูรณ์
ไม่ชัดเจน
(ถ้าท่านมีข้อมูลที่ถูกต้อง มีประโยชน์ หรือ แก้ไขข้อมูลที่ผิด กรุณาส่งมาให้ด้วย 
เพื่อ ปรับ แก้ไข ให้ระบบมีข้อมูลสมบูรณ์ขึ้น) 
+การประกาศเป็นทางการว่ามีผู้ป่วยโรคนี้ แต่หายเรียบร้อยแล้ว ไม่แจ้งรายละเอียดอื่นๆ
รักษาสิทธิของผู้ป่วย การให้ข้อมูลว่าเป็นโรคที่ไม่รุนแรงอะไร ไม่กี่วันหาย 
มียาที่เพียงพอไม่ต้องกังวล การปิดโรงเรียน ปิด 3 หรือ 7 วัน
ประชาชนไม่ทราบข้อมูลว่ามีผู้ป่วย ณ.ที่ใดบ้าง ไม่ได้ระวังตัว 
การให้ความสำคัญของการปิดปากจมูกเวลาไอจาม 
การเน้นเรื่องการป่วย ไม่ต้องไปโรงเรียน ไม่ต้องไปทำงาน** 
ข้อมูลจริงว่า ในบ้านป่วยหนึ่งคนติดไปทั้งบ้าน ติดง่าย ติดหลาคน แพทย์พยาบาล
ป่วยหลายคน   
ฯลฯ
ข้อมูลในช่วงแรกๆ ของการระบาด5-qol/h1n1-influenza/alert/startingpage.txt · Last modified: 2009/07/11 16:40 by admin
Back to top
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0