จดหมายลูกโซ่ขอให้ช่วยเหลือเด็กป่วยที่รักษาใน รพ.เอกชน

สมาชิก UCHA ท่านหนึ่งได้รับจดหมายลูกโซ่ พร้อมภาพเด็กป่วย รักษาใน รพ.เอกชน ขอให้ช่วยเหลือเกี่ยวกับการรักษาในรูปแบบต่าง และ ขอให้ส่งต่อๆ ลักษณะเช่นนี้ เห็นได้บ่อย เห็นภาพแล้วเกิดความสงสาร และ ไม่สบายใจ การแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้คงจะไม่ใช่วิธีการแก้ไขที่ยั่งยืน อาจมีเรื่องซ่อนเร้นอยู่ในนี้หลายเรื่องจนบางครั้งต้องมาถามตัวเองว่า กิจกรรมแบบนี้จะช่วยเขาได้จริงหรือ หรือ ไปช่วยใคร เรื่องแบบนี้บอกเราว่า ในสังคมนี้ เรายังมีอะไรที่ต้องทำอีกเยอะ ระบบ30บาทรักษาทุกโรคแก้ไขไม่ได้หรือ ฯลฯ จนน่าจะมีข้อสรุปว่า แก้เป็นระบบดีกว่าแก้เป็นรายป่วย ตัวอย่าง เช่น บทความ อย่าปล่อยให้ผู้ป่วยหนาวจนสั่น[click อ่านบทความ] ซึ่งพวกเรา(แพทย์ พยาบาฃ)เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง มันอาจเป็นอันตรยต่อผู้ป่วยทุกคน เราก็รู้ อีกทั้งเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานให้เครื่องปรับอากาศทำงาน แต่เราก็ยังทำกันทุกที่ โดยที่อาจนึกว่าตัวเองไม่ได้ทำ เรื่องแบบนี้ ยังวนเวียนในระบบสาธารณสุขจำนวนมาก แต่เราก็ยังไม่มีการกระทำที่จะแก้ปัญหานี้ให้เห็น มีแต่การพูดให้ฟังดูดีเมื่อถูกถาม เป็นต้น

ระบบข้อมูล UCHA ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อาจเป็นตัวอย่างของการมองปัญหาเป็นระบบ และ แก้ไขระบบ (บทความเกียวกับระบบข้อมูลUCHA จำนวนมากหาอ่านได้ที่ http://202.183.204.125/wiki/) เพราะทุกคนทำงานเยอะ บันทึกลงสมุดหมด แต่เวลามีข้อสงสัยในงานประจำที่ทำ ก็ตอบได้เพียงจากความทรงจำที่จำได้ สงสัยเยอะๆซับซ้อนก็ตอบไม่ได้ (แม้จะมีข้อมูลจดไว้ต่อเนื่อง) ที่สำคัญยิ่งก็คือคำตอบที่ออกมาจากความทรงจำหลายคำตอบไม่ตรงกับความเป็นจริง(ที่ได้จาการประมวลผลข้อมูล) อาจตรงกันข้ามเสียด้วยซ้ำไปในบางครั้ง ดังนั้นหากเอาความรู้จากความทรงจำที่ไม่ตรงความจริง หรือ ความรู้ผิดๆ ไปใช้ในการรักษาผู้ป่วย แล้วจะได้กุศลจากการรักษาผู้ป่วยได้อย่างไร แล้วเราจะทำงานแบบนี้ไปเรื่อยๆหรืออย่างไร ในช่วง 10 ปีทื่ผ่านมาปัยหาแบบนี้ มีอะไรเปลียนแปลงบ้างใหม??

ด้วยการเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานแระจำ ระบบข้อมูล UCHAจึงต้องแจ้งเกิด เพื่อให้เป็นทางเลือกหนึ่งเพิ่มเติม หวังเป้นอย่างยิ่งว่าจะเป็นทางเลือกที่ทุกคน หรือ คนส่วนใหญ่ได้นำไปใช้ในอนาคต หากสงสัยว่าระบบข้อมูลแบบUCHA จะทำได้อย่างนั้นเชียวหรือ กรุณาอ่านบทความที่สมาชิกช่วยกันทำตามที่แจ้งไว้ข้างต้น หากยังสงสัยต้องคุยกันจนเข้าใจกันไปข้างหนึ่ง(หวังว่าคงเอนมาทางด้าน UCHA) สำหรับท่านที่เห็นด้วย หรือ เห้นว่าน่าจะเป็นไปได้ อยากจะชวนให้ มา มาช่วยกันผลักดันระบบข้อมูลแบบUCHA ให้มีการใช้อย่างแพร่หลาย เพราะช่วยให้การทำงานประจำของเราดีขึ้น อีกทั้งระบบนี้ยัง ฟรี ฟรี ฟรี นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างมิตรภาพในกลุมผู้ใช้ UCHA ซึ่งมีคุณสมบัติพร้อมจะช่วยเหลือกันตลอดเวลา เชิญมาช่วยกันสร้างกุศลบุญในการดูแลปัญหาสาธารณสุข(ไม่สร้างบาปจากความทรงจำที่ผิด) หากพวกเรามาช่วยกันทำคนละไม้คนละมือ ใครมีพลังมากก็ช่วยมาก ใครไม่มีพลังก็เป้นผู้ใช้ประโยขน์จากมัน จะทำให้เกิดประโยชน์มหาศาล สำหรับท่านใดที่ยังไม่เห็นประโยชน์หรือ ไม่แน่ใจ ก็ขอให้ติดตามดูผลจากเพื่อนท่านที่เริ่มใช้ระบบนี้ ถือเอาความสบายใจเป็นหลัก งานทุกอย่างเราต้องลงมือทำเอง กรุณาเลิกคิดได้แล้วว้า จะมีคนมาทำให้ เราจะช่วยกัน เสริมกัน แบ่งปันกัน ภายไต้หลักการของการสร้างมิตรภาพ คำนึงถึง ความพอดี พอพียง ดีำำพอ และ เพียงพอ (เป็นการประหยัดไปด้วย)

อ่านแล้วเครียดใหม ?? มาช่วยกันใหม ?? เชื่อใหมว่าในวันข้างหน้า หลายปีข้างหน้า เรา ญาติพี่น้อง เพื่อน จะได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราช่วยกันทำ ?? เราต้องทำได้

ลุงตะวัน

5-qol/health/help-sick.txt · Last modified: 2009/01/16 09:34 (external edit)
Back to top
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0