**ขั้นตอนการลงข้อมูล**

1.เข้าไปที่เว็บไซด์ของสถาบันโรคทรวงอก http://www.cdithaigov.net/cdi/

2.คลิกที่หัวข้อ Intranet

3.ใส่ User name/password แล้วคลิกที่ OK

4.หน้าจอที่ปรากฎ จากนั้นคลิกเลือกที่หัวข้อประกาศ-หนังสือเวียน

5.ให้เปลี่ยนตรง Address จาก

http://203.185.128.101/p0/msaranew2.php

http://203.185.128.101/p2/msaramain2.php

6.หน้าจอที่ปรากฎ แล้วใส่ Usernameและ Password จากนั้นก็คลิกที่OK

7.ให้คลิกที่คำว่า Search ตรงมุมบนขวามือ จะได้แบบฟอร์มสำหรับการกรอกข้อมูลดังนี้

  • ช่อง date ให้ใส่วันที่ เช่น 2009-01-15
  • ช่อง type ให้ใส่ประเภทหัวเรื่อง เช่น ต้องการประชาสัมพันธ์ให้เลือกหมายเลข 1
  • ช่อง grp ให้ใส่เหมือนช่อง type
  • ช่อง topic ให้ใส่วันที่และชื่อเรื่อง เช่น 520115 - ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของให้นักเรียนยากจน
  • ช่อง content ให้ copy ช่อง topic มาใส่
  • ช่อง keyword ให้ copy ช่อง topic มาใส่
  • ช่อง author ให้ใส่ชื่อเจ้าของเรื่อง เช่น ชื่อกลุ่มงานหรือหน่วยงาน
  • ช่อง nopic ให้ใส่จำนวนหน้า เช่น มีหนึ่งหน้า ก็ใส่เลข 1
  • ช่อง progressไม่ต้องกรอก
  • ช่อง rowid

8.เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วให้คลิกที่ add เพื่อเพิ่มข้อมูลเข้าไปในระบบ

9. ให้ Back กลับไปตรงหน้าระบบงานประชาสัมพันธ์และหนังสือเวียน

10.ตรวจสอบดูว่ามีหัวข้อที่เรา add เข้าไปหรือยัง ต่อจากนั้นให้เปลี่ยนตรงaddress อีกครั้ง จาก p0 เป็น p2 แล้ว enter

11.ให้คลิ๊กที่จุดแรก(อยู่ข้างหน้าตัวเลข)ตรงหัวข้อที่เรา add เข้าไป

12.หน้าจอที่ปรากฏ จากนั้นให้คลิกตรง Browser เพื่อหา file ที่ทำการscan ไว้แล้ว จากนั้นคลิกที่ send file

13.ให้ Back กลับไปที่หน้าจอ ระบบประชาสัมพันธ์และหนังสือเวียน

14.ให้เช็คว่าข้อมูลที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว โดยการคลิกที่หัวข้อเรื่องได้เลย จะได้ภาพดังตัวอย่างเป็นอันเสร็จขั้นตอนในการลงข้อมูล

6-miscell/manuals/cdi-saraban.txt · Last modified: 2009/07/08 11:38 by admin
Back to top
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0