นสพ.ข่าวสด คอลัมน์ ข่าวทะลุคน วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2552 ปีที่ 19 ฉบับที่ 6867 ข่าวสดรายวัน

ปลัดสธ.คนใหม่ ไพจิตร์ วราชิต

มติคณะรัฐมนตรี 15 กันยายน แต่งตั้ง น.พ.ไพจิตร์ วราชิต เป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เผยเจ้ากระทรวงชงเอง ระบุสรรพคุณ ผลงานการจัดการแก้ปัญหาโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เข้าตา ทั้งอาวุโสยังเหมาะสม
สำคัญ ทำงานร่วมกับทุกฝ่ายได้ดี

ฝ่าย เจ้าตัวว่า ปัจจุบัน สธ.มีงานมากและทุกคนต้องทำงานหนัก และในอีก 2-3 ปีข้างหน้า ต้องมีภารกิจที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการไทยเข้มแข็ง จึงต้องมีการรวมพลังทำงานกับหน่วยงานต่างๆ อย่างเต็มที่ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี
“ทุกอย่างต้องยึดประชาชนเป็นตัวตั้ง”

เกิด 1 มิถุนายน 2495
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ กรมการแพทย์
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรบริหารโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี
ประกาศนียบัตรสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันสุขภาพนานาชาติ ญี่ปุ่น
ประกาศนียบัตรหลักสูตรระบาด วิทยาระยะสั้น สหรัฐอเมริกา

ราชการแรกปี 2522 เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
ต่อมาเป็นผู้ชำนาญการพิเศษด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
เข้ากระทรวง เป็นฝ่ายสนับสนุนโรงพยาบาลที่ 2 กองโรงพยาบาลภูมิภาค
จากนั้นเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไวรัส กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

เป็นรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ขึ้นเป็นอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
พ.ศ.2550 เป็นรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1 ตุลาคม 2552 เป็นปลัดกระทรวง

งานใหญ่รอนอกจากรับมือไข้หวัดใหญ่ที่ยังอันตรายต่อเนื่อง คือเมกะโปรเจ็กต์ ที่โครงการไทยเข้มแข็งควักให้ สธ.ถึง 9 หมื่นล้าน ยืนยัน หน้าที่ของปลัดกระทรวงคือรับนโยบายมาทำให้เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ

ฟังแล้วรัฐบาลแสนสบายใจ

6-miscell/palad.txt · Last modified: 2009/09/17 00:07 by admin
Back to top
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0