การสร้างSkydrive สำหรับให้สมาชิกดาวน์โหลด

1. เข้า http://home.live.com/

2. Login your name and password

3. click แฟ้มประวัติ ที่ แถบบน

4. ด้านซ้าย ล่าง มี skydrive ให้เลือก เข้าไปเลย

5. คลิ๊ก สาธารณะ

6. เอาไฟล์ที่เราต้องการให้คนอื่นมาดาวน์โหลดไปวางไว้ที่นี่ โดยคลิ๊ก เพิ่มไฟล์

7. เวลาคนอื่นเขาจะมาเอาไฟล์ ก็ตัดตรงช่อง address url ส่งไปให้ได้เลย หรือ เอามาวงไว้ที่ หน้าจอเราให้เขาคลิ๊ก

7-webtechnology/misc/skydrive.txt · Last modified: 2009/08/03 23:22 by admin
Back to top
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0